Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eredményhirdetésére ünnepélyes keretek között, széles nyilvánosság előtt kerül sor 2023. szeptember 07-én az Országház főemeleti Főrendházi Üléstermében (a pontos naptári nap az országgyűlés programja miatt változhat!). A meghívott vendégek között helyet foglalnak a gazdaság és közélet kiemelkedő személyiségei, a diplomáciai testületek vezetői, a kereskedelmi diplomácia vezető képviselői. Az ünnepséget a legszélesebb sajtónyilvánosság kíséri.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának odaítélése

A Kiírók Tanácsa döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok kiérdemlik az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát, ezzel együtt a védjegyhasználat tartama alatt az Érték és Minőség Nagydíj Kitüntető Cím viselését. A díjazottak és védjegyhasználók folyamatos ellenőrzésére vonatkozó információkat a védjegyhasználati szerződés rögzíti. A védjegyhasználatot magyar és angol nyelvű, Balázs Károly grafikus művész által tervezett Kitüntető Oklevél, valamint az Érték és Minőség Nagydíj emblémájával díszített, Dr. Szőcs Andrea iparművész és alkotó társa által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.

A győztes pályázónak a védjegyhasználatot nyert termék/termékcsalád, szolgáltatás propagandája keretében az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyet változatlan termék/termékcsalád forgalmazása mellett, a forgalmazás teljes időtartama alatt szerepeltetnie kell. A védjegyhasználó cégnek a védjegyhasználat elnyeréséről a közösségi médiában történő kommunikációnál, posztolásnál, követői tájékoztatása alkalmával használnia kell az #EMIN hastag-et.

 

A Pályázaton résztvevők egyéb elismerései:

 

A tárgyévben védjegyhasználatot nyert pályázatok és pályázók különdíjakat is kiérdemelhetnek.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer keretében a Pályázat Kiírói Tanácsa, a pályázat kiírói külön-külön, és különböző cégek, intézmények, szervezetek is felajánlanak különdíjakat.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Életmű Díja, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíja, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Életmű Díja, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációs Nívódíja elismerések odaítélése ajánlások alapján történik.

 A Kiírói Tanács által alapított Különdíjak:

A Kiírói Tanács által alapított különdíjakat magyar és angol nyelvű, Sárkány Gábor grafikus által tervezett díszoklevél és Dr. Szőcs Andrea iparművész által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsítja.

 Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Vállalkozási Nívódíj

A Vállalkozási Nívódíj elismerést azon gazdálkodó szervezetek érdemelhetik ki, amelyek bizonyítottan hosszú ideje kiemelkedő színvonalú értékeket állítanak elő. Több pályázatuk is kiérdemelte az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát. Fejlesztéseikkel, innovációikkal hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez, piaci munkájukkal tartósan öregbítik a magyar gazdaság jó hírét.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Életmű Díja

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Életmű Díj olyan természetes személy elismerése, aki hosszú évek munkájával bizonyította elkötelezettségét a kiemelkedő minőség és a magyar gazdasági kultúra felemelkedése mellett. Kimagasló munkáját nem csak gazdasági tevékenység, hanem magas szintű szociális érzékenység is jellemzi.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíj

A környezet védelmének, a föld ökológiai egyensúlyának megőrzésének, a fenntartható civilizációs fejlődés biztosításának, ösztönzésének elismerése az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíj. A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek nyerhetik el, amelyek mérhető módon hozzájárulnak a szén-dioxid kibocsátás csökkenéséhez, az energiatudatos környezet alakításához, fejlesztéséhez, a fenntarthatósághoz.

 Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíj

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek alkotói nyerhetik el, akik pályázatuk újdonság értékével tárgyévben kiemelkedően mutatták meg a hazai alkotóerőben rejlő kreativitást a magyarországi vállalkozói kultúra tükreként.

 Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíj

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíjat a XXI. század technológiájának kiemelten kreatív alkalmazásáért, az élet minőségének javítása és megóvása céljából bemutatott pályázat érdemelheti ki.

 Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Év Felfedezettje Különdíj

A különdíjat olyan először pályázó vállalkozás érdemelheti ki, amelyik pályázatában kiemelten kezeli az ember jobb közérzetének elősegítését magas minőségi színvonalú termékekkel vagy szolgáltatással, kiemelkedően igényes pályázati dokumentáció összeállításával.

 Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Lokálpatrióta Különdíj

A Különdíjat az Érték és Minőség Nagydíj pályázat Kiírói Tanácsa ítéli oda annak a díjazott pályázónak, aki pályázatában példa értékűen kötődik saját szülőföldjéhez, munkát és munkahelyet teremtve tevékenyen részt vesz annak fejlesztésében és felvirágoztatásában a helyi sajátosságok messzemenő figyelembevételével.

 Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Ifjúságért Nívódíj

A Nívódíjat hagyományteremtő céllal azért alapította a Kiírók Tanácsa, hogy elismerje azt a kiemelkedő tevékenységet, melyet egy díjazott vállalkozás a fiatalság tanulási és tanítási folyamatainak folyamatos fejlesztéséért, megújításáért végez a korszerű oktatási trendek és eszközök figyelembevételével és alkalmazásával.

 Az Érték és Minőség Nagydíj Kommunikációért Nívódíj

A Nívódíjat az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa ítéli oda annak a nyomtatott vagy elektronikus médiának, amely megítélése szerint a kiírás évében a legtöbbet tett a kiemelkedő minőségű értékek bemutatásáért, ezen belül az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer népszerűsítéséért. Az elismerés tényét saját kommunikációjában használhatja.

 Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíj és Kárpát Hazáért Életmű Díj

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának fontos – a kormány programjával azonosulva, – a Kárpát-medencei térségek együttműködésének ösztönzése, a gazdasági kapcsolatok erősítése, melyben a közös kreativitás és kvalitás jelenti a siker zálogát.

Fenti célok erősítése érdekében megalapította a Kárpát Hazáért Nívódíjat és a Kárpát Hazáért Életmű Díjat. A Kiírók Tanácsa a díjak odaítéléséről ajánlások alapján dönt.

A díjazásra való ajánlások beadási határideje: 2023 június 23.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát hazáért Nívódíjat és az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát hazáért Életműdíjat magyar és angol nyelvű, Balázs Károly grafikus művész által tervezett díszoklevél és Dr. Szőcs Andrea iparművész által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsítja.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíj

Az elismerést egyrészről olyan Magyarországon vagy a Kárpát-régióban tevékenykedő természetes személy kaphatja meg, aki évek óta bizonyítottan elkötelezett a határon túli térségek és az anyaország gazdasági kapcsolatainak erősítésében és bővítésében, másrészről olyan külhonban tevékenykedő természetes személy, szervezet, vállalkozás érdemelheti ki, amely tevékenysége során kiemelt szerepet vállal a Kárpát-medencei térségek gazdasági együttműködésében.

A díj elismeri azt a tevékenységet, amely - a folyamatos kiváló minőség mellett - elkötelezett a hagyományok tisztelete, a környezet védelme és a magyarság eszméje iránt.

 Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Életmű Díj

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Életmű Díjat. Az elismerést olyan természetes személy kaphatja, aki tevékenységével évek óta bizonyítottan elkötelezett a határon túli térségek és az anyaország gazdasági, kulturális, oktatási kapcsolatainak erősítésében, bővítésében, elkötelezett a hagyományok tisztelete és a magyarság eszméje iránt.

 Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiíróinak Különdíjai:

A DIAMOND Szervezőiroda Bt. Különdíja

A DIAMOND Szervezőiroda Bt. megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázathoz kapcsolódó HÍRMONDÓ különdíjat. Az általa kiválasztott, tárgyévben védjegyhasználatot nyert pályázó részére felajánl a www.emin.hu honlapon egy évig tartó állandó önálló megjelenési lehetőséget, melyet tetszés szerint frissíthet, továbbá lehetőséget biztosít a pályázatot meghirdető sajtótájékoztató sajtóanyagiban saját információs anyag elhelyezésére 100 példányban.

A különdíjat Dr. Szőcs Andrea képzőművész által készített egyedi dísztárgy és Balázs Károly grafikusművész által készített díszoklevél tanúsítja. A különdíjat Kiss Károlyné Ildikó az ÉMIN védjegy alapítója adja át.

Az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft. Különdíja

A cég által kiválasztott díjazott pályázónak a díj elnyerését követő évben díjmentesen biztosít egy folyamatoptimalizálási felmérést, vagy egy gyártott termék teljeskörű műszaki vizsgálatát.

A különdíjat Dr. Szőcs Andrea képzőművész által készített egyedi dísztárgy és díszokirat tanúsítja.

Az elismerést Bálint Ágnes asszony az ExVA Kft. ügyvezető igazgatója adja át.

 A Hajnal Húskombinát Kft. Különdíja

A sokszoros Érték és Minőség Nagydíjas, Gazdaságért Nívódíjas Hajnal Húskombinát Kft. 2016. évben eltávozott vezetője, Hajnal László úr emlékére – akinek szívügye volt a kiemelkedő minőségű termékek elismerése – hagyományteremtő céllal különdíjat alapított. A különdíj a HAJNAL LÁSZLÓ EMLÉKDÍJ. A különdíjat élelmiszeriparhoz kötődő pályázónak ítéli oda a cég vezetősége. Az elismerés a védjegyhasználatot nyert termékek forgalmazása a cég üzleteiben. A különdíjat hollóházi porcelán váza és a forgalmazás tényét rögzítő okirat jelképezi.

Az elismerést Hajnalné Raucsik Krisztina ügyvezető igazgató adja át.

A Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. Különdíja

Az általa kiválasztott védjegyhasználatot nyert pályázónak különdíjként egy prémium kategóriás saját gyártású termékcsomagot ajánl fel.

A különdíjat a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. vezérigazgatója, Károlyi László úr adja át.

 A Saint-Gobain Hungary Kft. különdíja

A Saint-Gobain Hungary Kft. különdíjat ajánl fel annak az általa kiválasztott védjegyhasználatot nyert pályázónak, amely díjazott pályázatában meggyőzően mutatja be kiemelkedő környezettudatos politikáját. A különdíj: a Fenntartható Jövőért Díj. A különdíjat díszoklevél és dísztárgy tanúsítja.

A különdíjat Piros Attila úr, a Saint-Gobain Hungary Kft. ügyvezető igazgatója adja át.

A SZÁM-PONT Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Központ Kft. Különdíja

A SZÁM-PONT Kft. különdíjat ajánl fel az általa kiválasztott védjegyhasználatot nyert pályázónak: Csapatépítő tréning külső helyszínen, kiegészítve HR és Marketing tanácsadással. Értéke: 600.000,-Ft.

A különdíjat a Tudás Almája kerámia dísztárgy és Díszokirat tanúsítja. Az elismerést Csalló Andrea a SZÁM-PONT Kft. tulajdonos ügyvezetője adja át.

 

Különböző Szervezetek által felajánlott Különdíjak:

 Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. Különdíja

A Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. hosszú évek óta folytat sikeres és szerteágazó tevékenységet a Nyugat-Balkán országaiban gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi területeken egyaránt. Különdíjként felajánlja egy általa kiválasztott kitüntetett vállalkozásnak piacra jutást elősegítő információit a nyugat-balkáni régió, díjazott által kiválasztott célországába.

A különdíjat Galambos Attila, a cég ügyvezető igazgatója adja át.

 Farkas Bertalan Oktatási és Módszertani Központ Különdíja

Az általa kiválasztott felelősségvállalás terén kiemelkedő példát mutató, védjegyhasználatot nyert pályázót különdíjjal jutalmazza.

A különdíjat a Szojuz–36 űrhajó indítókulcsának replika másolata és díszokirat tanúsítja.

Az elismerést Farkas Bertalan nyugállományú dandártábornok, az első magyar űrhajós, a Farkas Bertalan Oktatási és Módszertani Központ névadója és szakmai tanácsadója adja át.

 A Health-ness Alapítvány Különdíja

Az alapítvány kuratóriuma által kiválasztott díjazott egy éven keresztül használhatja weboldalán és kiadványain a Health-ness Alapítvány logóját, valamint az alapítvány is feltünteti egy éven át minden reklám- és marketing kiadványán, kommunikációjában és weboldalán a különdíjas pályázó nevét és logóját.

A különdíjat az alapítvány kuratóriumának elnöke, Gláser Katona Zsuzsa adja át.

Károlyi László úr Különdíja

Károlyi László úr évtizedek óta meghatározó vezetője a hazai és a nemzetközi gazdasági életnek. Kiemelkedő szakmai tudására és tapasztalataira alapozva különdíjat ajánl fel  az általa kiválasztott tárgyévben védjegyhasználatot kiérdemelt leginnovatívabb, vagy crenchmarking, azaz kreatív benchmarking üzleti logikára épülő kezdő kis, vagy közepes vállalkozás részére. A különdíj: Vállalati szervezeti átalakítás, illetve üzletfejlesztési tanácsadás 6 alkalommal 1 óra terjedelemben, 300.000.- Ft. értékben, melyet díszokirat tanúsít.

A különdíjat Károlyi László úr adja át.

A Magyar Elektronikai Egyesület Különdíja, az ELEKTROTECHNIKA KÜLÖNDÍJ

Az elismerést az energia, energetika, elektrotechnika, méréstechnika, épületvillamosság, világítástechnika elektronikai témakörökben díjazott pályázó, vagy olyan pályázó érdemelheti ki, amely tevékenysége során iránymutatóan tudja alkalmazni a fent felsorolt ágazatok vívmányait. A különdíj a közel 123 éves Magyar Elektrotechnikai Egyesület, - az 1908-ban alapított- most 115 esztendős Elektrotechnika című szakmai folyóiratában egy címoldali megjelenés, valamint a nyertes pályázat cikk formájában történő bemutatása.

A különdíjat díszoklevél tanúsítja, melyet Tóth Péterné a MEE Technikatörténeti Bizottság elnöke, Marketing és Kommunikációs referens ad át.

A SÉRÜLTEK.hu MAGAZIN Különdíja: az ODAFIGYELÉS DÍJ

A SÉRÜLTEK.hu MAGAZIN különdíjának célja a segítséggel élő emberek számára kifejlesztett, a kereskedelemben már forgalomban lévő vagy már gyártás alatt álló eszközök, gépek, találmányok felkutatása és elismerése, melyek a segítséggel élők számára értéket jelentenek. Az elismerést díszoklevél jelképezi.

A különdíjat Horváth László Tibor, a magazin főszerkesztője adja át.

A Transilvanum Alapítvány Különdíja

A Transilvanum Alapítvány közössége és rendezvényei tíz éve kínálnak találkozási pontot a sikeres erdélyi származású üzletembereknek, művészeknek, szakembereknek. Az Alapítvány kuratóriuma a Transilvanum különdíját olyan erdélyi szervezetnek ítéli oda, mely kimagaslóan sokat tett az erdélyi termékek, szolgáltatások és kultúra népszerűsítéséért, továbbá a különdíjat kiérdemelheti olyan szervezet is, amelyik tevékenységével képes hidat építeni az erdélyi és a honi gazdasági kultúra között. A különdíjat egy egyedi emlékplakett jelképezi. A díjazott szervezet kiemelt vendégként vehet részt és bemutatkozhat a 2024. év elején rendezendő – az alapítvány egyik legjelentősebb rendezvényén – a Transilvanum Bálon.

Az elismerést Simó Klára, a Transilvanum Alapítvány elnöke adja át.

A Trade magazin kommunikációs felajánlása

A Trade magazin októberi száma ÉMIN melléklettel jelenik meg, ahol a díjátadó összefoglalójával és a zsűri köszöntőjével együtt az összes díjazott is felsorolásra kerül. Ezen felül minden díjazott kap egy 30% kedvezményre jogosító vouchert, amit felhasználhat valamilyen Trade magazinban való megjelenésre.