A DIAMOND Szervezőiroda Bt. tevékenysége a magyar gazdaság minőségpolitikájához kapcsolódik. Kommunikációjával, programjaival elsősorban az innovatív ipari vállalkozások hazai és nemzetközi gazdasági pozíciójának javítását segíti. A versenyképes termékek és szolgáltatások felkutatásánál, értékelésénél, bemutatásánál minden esetben legmesszebb menően figyelembe veszi a fogyasztói, felhasználói érdekeket.

A DIAMOND Szervezőiroda Bt. az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy tulajdonosai megbízása alapján az odaítéléséhez kapcsolódó pályázat koordinációs feladatainak ellátását, szervezését és lebonyolítását végzi. A cég tulajdonosai, közreműködő szakértői a minőségtanúsításhoz, a szellemitulajdon-védelméhez, kommunikációhoz, valamint a pályázat szervezéshez kapcsolódóan sok éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

A DIAMOND Szervezőiroda Bt. díjmentes lehetőséget ad az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat védjegyhasználóinak, díjazottjainak, partnereinek, a pályázat elsődleges kommunikációs felületén, a www.emin.hu honlapon és a kapcsolódó elektronikus csatornákon keresztül történő bemutatkozásra és tájékoztatásra. Továbbá fontos feladatának tekinti az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyet használó vállalkozásoknak és termékeiknek egységes - magyar/angol nyelvű - katalógus szerű digitális bemutatásának megvalósítását elektronikus csatornákon történő megjelenését.

Napjainkban a sikeres vállalkozások egyik kulcsa a szellemi alkotásokkal való hatékony gazdálkodás. A vállalkozások gazdasági sikereit számos esetben olyan ötletek alapozzák meg, amelyek hatékony védelme és felhasználása nagyban növeli az éves mérlegadatokban szereplő befektetett eszközök körét. A kiváló szakmai gondolatok védelmével olyan vagyoni jogok kerülnek a cégek birtokába, amelyek révén megtérül a kísérletezésbe, fejlesztésbe fektetett tudás, idő és energia. A DIAMOND Szervezőiroda Bt. szellemitulajdon-védelmi tudatosságnövelő tájékoztatással segíti az innovatív piaci résztvevőket.

Kiss Károlyné Ildikó ügyvezető igazgató, az Érték és Minőség Nagydíj védjegy alapítója
www.emin.hu