Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer tulajdonos, ügyvezető igazgatójának köszöntője

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ünneplők!

Nagy megtiszteltetés az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer számára, hogy e fontos és jeles ünnepen együtt osztozhatunk az alapítók, a gondozottak és a meghívott vendégek örömében.

Valamikor egy bölcsességeket felsoroló könyvben azt olvastam, hogy „Az öregség valójában nem az élet vége, hanem a koronája”. Az, hogy ez a korona szépen csilloghasson, szükség van tiszteletre, gondoskodásra és minél több szeretetre.  E hármas kapcsolat, kiemelkedő szakértelemmel párosulva a meghatározója mind a Manhertz Erzsébet Szociális Alapítvány, mind a Szent Erzsébet Otthon Társaság Idősek Otthona tevékenységének, amelyek hűen követik Manhertz Erzsébet hitvallását a jóságról, a szeretetről és a hitről egyaránt. Ahogy belépünk a szépen gondozott parkba és elénk tárul az épületkomplexum, a kápolnával együtt, azonnal  nemes gondolataink támadnak és az érték szó jut eszünkbe A két intézmény tevékenységét  25 éve  az érték és minőség megvalósítása hatja át  és teszik mindezt egyre magasabb színvonalon. Itt kapcsolódik össze az Érték és Minőség Pályázati Rendszer és Minőségtanúsító Védjegy az alapítvány  és az idősotthon tevékenységével.

Az Érték és Minőség Nagydíj (ÉMIN) kitüntető cím és tanúsító védjegy, azon gazdasági szervezetek elismerését és díjazását jelenti, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt, és kiemelt fontosságot tulajdonítanak a jó minőségű áruk előállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának. A pályázaton a Kárpát-régióban gyártott, forgalmazott áru, árucsalád, illetve szolgáltatás nyerheti el a védjegyet. Az ÉMIN díjakat a díjazott termékek és szolgáltatások előállítói minden év szeptemberében veszik át  az Országház Felsőházi termében. Az esemény méltán a Gazdaság Ünnepe!

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy mérce, és egyben útmutató, mellyel olyan, nemzetközileg is bevezethető  márkát építünk, ami valós értékeket fejez ki. Célja többes, a minőségi innovatív termékek és szolgáltatások díjazása, és a díjakon és díjazottakon keresztül  a vásárlói, választási  tudatosság formálása. Az ország határainak átlépésével szeretnénk közelebb kerülni jövőképünkhöz, vagyis az Érték és Minőség Nagydíj  Tanúsító Védjegy regionálisan ismertté, és elismertté váljon. Feltüntetése hordozzon olyan közvetlen pozitív üzenetet, amely erkölcsi és gazdasági sikerekhez egyaránt vezet. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy megalapításával és bevezetésével azokat a termékeket és szolgáltatásokat minősítjük, amelyek a középszerűt messze túlhaladva példaképül szolgálnak tisztelve és felhasználva az ősi értékeket, a védjegytörvényben foglaltak szellemében.

Az Érték és Minőség Nagydíj elnyerésére kiírt pályázat szigorú követelményekre épül. A kitüntető címre és a tanúsító védjegy használatára nyilvános egyfordulós pályázattal lehet jelentkezni.  Az értékelés öt zsűri fordulóban rosta jelleggel zajlik, tehát minden zsűri fordulóban kiesnek azok a pályázatok, amelyek a szigorú követelmények valamelyikének nem tudnak megfelelni. Az értékelési szempontok alapján figyelembe kellett venni a pályázati dokumentáció tartalmi és esztétikai megjelenését, a pályázat tárgyának biztonságosságát, újszerűségét, gazdasági hasznosságát, energiatakarékos, környezetbarát megoldások alkalmazását, megfelelőséget igazoló  tanúsítványok, szakvélemények meglétét, szakértői állásfoglalásokat, szellemitulajdon-védelmi tudatosságot, a forgalomba hozatal jogszabályi feltételeit, a fogyasztónak kínált plusz előnyöket, a pénzügyi adatok hihetőségét és megfelelőségét, a kreatív ötleteket, a jövőbe mutató megoldásokat, minőség irányítási rendszer alkalmazását.

A Manhertz Erzsébet Szociális Alapítvány három pályázatot nyújtott be.

A pilisvörösvári születésű Manhertz Erzsébet szerzetesi élete miatt Kanadába kényszerült, ahol is Sister Elizabeth a Jézus Szíve Társaság tagjaként kidolgozta, és Kanadában elindította az idősgondozás több szintű modelljét, majd 25 évvel ezelőtt Magyarországon Pilisvörösváron is meghonosította, melyet honi körülményekhez igazítottak és mára már  bebizonyították, hogy az idősgondozás is történhet magas színvonalúan a gondozottak örömére.

A Manhertz Erzsébet Szociális Alapítvány tevékenységéről alkotott pozitív kép messze meghaladja e jeles intézmény falait. A szakszerűség és szeretet, a keresztényi alázat Manhertz Erzsébet gondolatiságára épül. Komplex egység kialakítására és megvalósítására törekszik.

Az Otthon tevékenységének középpontjában tartja azokat az értékeket, melyek az időskort jellemzik, és gazdaggá teszik: a szép korú ember érzelmi és lelki életét, élet- és munkatapasztalatait, tudását, emlékeit. Legfontosabb törekvése, hogy az intézmény ne csak nevében, hanem szellemiségében is valódi otthonná váljon.

A Manhertz Erzsébet Szociális Alapítvány útmutatása alapján a Szent Erzsébet Otthon példaértékű módszert alakított ki. Az idősgondozás Manhertz elvének lényege, hogy háromszintű modellben helyezik el és gondoskodnak az idős korúakról, ápolási szükségleteinek megfelelően: mint Nyugdíjas-ház, Gondozási Intézet, Ápolási Intézet. E tevékenységekett a hazai viszonylatoknak megfelelően, Rendszerhasználati kézikönyvben foglalta össze.

Az intézményben az alapvető – a civilizációnak megfelelő – általános életfeltételek biztosítása mellett egészségügyi ellátás, pszichés illetve mentális gondozás, célszerű és hasznos tevékenységek megszervezése és lakók érdekvédelmének ellátása is történik.

Mindezen tevékenységek egymásra épülő összefoglalásaként készült el a három kiemelkedő pályázat: a Manhertz Erzsébet Szociális Alapítvány (volt: Szent Erzsébet Szociális Alapítvány Közhasznú Szervezet): „ Idősgondozás Manhertz-elve®”, az Egészségügyi ellátás az idősgondozásban, a Profil kialakítása az idősgondozásban elnevezésű pályázatok bebizonyították, hogy az idősgondozás szerteágazó tevékenységét lehet magas szinten művelni. A pályázatok minden részletre kiterjedő kiemelkedő alkotások, melyek méltán érdemelték ki az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető címet és a tanúsító védjegy használati jogát. A teljes körű dokumentáción kívül meggyőztek bennünket a kedves, mosolygós itt lakók, a jóízű beszélgetések és azok a gyakran szinte már művészeti tökéletességgel készült alkotások, melyekkel személyes látogatásunkkor találkoztunk.

Minden olyan elismerés fontos, amelyik viselőjének pozitív megkülönböztetését jelenti, mellyel kiemelkedik a hasonlók közül, választási igényt generál, mely végső soron piaci és üzleti előnyöket is jelenthet Egy védjegy, így az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy is a legfontosabb értékközvetítő, hiszen direkt pozitív üzenet hordoz. A fogyasztó, felhasználó felé egyértelmű jelzés, kapcsolat-teremtésre ösztönöz, legyen ez akár vásárlás, vagy szolgáltatás igénybe vétele, vagyis segít a tudatos választásokban. Közös felelősségünk, hogy minél szélesebb körben mutassuk be e nemes veretű embléma tartalmát, - amely megóv bennünket a silánytól, a hamistól, a talmi csillogástól -,  és a védjegy használóit, akik büszkeségeink. Díjazottainkkal együtt azért dolgozunk, hogy az elkövetkező években a polcokról egyre többen emeljék le azokat a termékeket, vagy vegyék igénybe azon szolgáltatásokat, melyeken ott díszeleg az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy.

Az én vízióm, hogy a Manhertz Erzsébet Szociális Alapítvány és a Szent Erzsébet Idősek Otthona működési modellje elterjed, hogy boldog mosolyú idősek hasonló  helyeken  és szellemiségben töltik napjaikat, szeretettel, tisztelettel, megbecsüléssel körülvéve.

Szeretnék gratulálni az elmúlt 25 évhez, és kívánom, hogy még sokszor 25 évben sikerüljön megvalósítani minden tervüket, elgondolásukat. Munkájukhoz hitet, elkötelezettséget, nagyon jó egészséget és a jó Isten áldását kérem.

Köszönöm, hogy meghallgattak.