Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat zsűrizési folyamata több fordulóból áll, amelyek mindegyike alaposan, részletesen és sok szempontból vizsgálja a benyújtott pályázatokat. Szeretnénk kis bepillantást engedni, hogyan zajlik az értékelési folyamat, amely biztosítja, hogy csak a legméltóbbak kerüljenek az ÉMIN védjegyhasználók elit csapatába.

 • Első Forduló: Elő-zsűri
  Az első fordulóban az Elő-zsűri bontja fel a pályázatokat és ellenőrzi, hogy a pályázat eljárásrendje szerint az befogadható-e. A befogadott pályázatokat alaki és formai követelmény szerint értékeli. Itt történik az elektronikus anyagok technikai ellenőrzése is. Amennyiben szükséges, ismételt bekérésre is sor kerül, majd gondoskodunk arról, hogy minden zsűri-tag és szakértő megkapja elektronikus formában a pályázatokat.

 • Második Forduló: Dokumentum-zsűri
  A második fordulóban a Dokumentum-zsűri nézi át és pontról-pontra ellenőrzi a dokumentumokat, az esetleges hiányosságokat rögzítjük, és pályázatonként kijelöljük a szakértők vezetőit. Rögzítjük az esetleges hiányosságokat, amely(ek) pótlásáról rövid határidővel írásban küldünk a pályázóknak értesítést. Ebben a zsűrifordulóban történik a nyilatkozatok, önbevallások ellenőrzése. A dokumentum zsűrizés befejeztével kiállítjuk a pályázóknak szóló befogadó levelet, melyben jelezzük a pótlandó hiányosságokat, valamint a pályázók további teendőit a következő értékelési szakaszokkal kapcsolatban, többek között a vizsgálati termékminták bekérését a szakértői vizsgálatokhoz és a döntés előtti utolsó zsűrifordulóhoz, az úgynevezett Fő zsűrihez.

 • Harmadik Forduló: Szakértői Vizsgálatok
  A harmadik fordulóban a szakértők szakmai szempontok szerint végzik el a részletes vizsgálatokat és értékeléseket kitérve a jogszabályi megfelelőségre, valamint a fogyasztói tájékoztatás megfelelőségére is. Szakértőink közvetlenül is felvehetik a kapcsolatot a pályázókkal, hogy tisztázzanak minden részletet. A vezető szakértő döntése alapján szükséges, akkor egyeztetett időpontban megtörténik a pályázatok helyszíni megtekintése is. A szakértői vizsgálatokkal egyidőben a zsűri tagjai önállóan is átnézik és értékelik a pályázatokat. A szakértők a vizsgálataikról írásbeli jelentést készítenek javaslattal, vagy elmarasztalással.

 • Negyedik Forduló: Fő-zsűri
  A negyedik fordulóban a Fő-zsűri tagjai és a szakértők személyesen vesznek részt és a szakértői jelentések figyelembevételével értékelik a pályázatokat. Ez a szakasz magában foglalja az érzékszervi vizsgálatokat is, a beküldött kisfilmek és egyéb információs anyagok megtekintését is, hogy minden tájékoztatást és információt alaposan meg tudjunk vizsgálni. A beszámolók, értékelések, vizsgálatok, megtekintések a döntés előkészítés részei. Ezek alapján készül az előterjesztés a végső döntéshez. Ebben a zsűrifordulóban ismertetjük a Kiírói Tanács különdíjainak ajánlásait is.

 • Ötödik Forduló: A Kiírók Tanácsának Döntése
  Az ötödik és egyben utolsó fordulóban a Kiírók Tanácsa hozza meg a végső döntést a védjegyhasználatok és különdíjak odaítéléséről nyílt egy fordulós szavazással, szavazattöbbséggel. Szavazat egyenlőség esetén a minősítő dokumentumok ismételt átnézése után a zsűri elnökének a joga a végső döntést meghozni.

Az Érték és Minőség Nagydíj egy minőségtanúsító védjegy ezért a zsűrizési folyamata egy komplex objektív adatokra támaszkodó, körültekintő rendszer, amely biztosítja a pályázatok korrekt és átlátható értékelését. A több fordulós elbírálás garantálja a magas színvonalat és a díj presztízsét, így biztos lehet benne, hogy aki ezt a díjat elnyeri, valóban kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A védjegyhasználat kizárólag folyamatos ellenőrzéssel lehetséges, így az nem csak a kiváló minőséget tanúsítja, hanem a megbízhatóság szimbóluma is egyben.