Bálint Ágnes, a Zsűri elnöke: legfontosabb a minőség, biztonságosság, innovatívitás és piacképesség.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink!

Nehéz évet tudhatunk a hátunk mögött, de a pandémia ellenére is számos pályázat érkezett. Ezért, a zsűri minden tagja nevében szeretném megköszönni a kiemelkedően magas színvonalú pályázatokat, amelyek mindegyike teljesítette az összes értékelési szempontot. Ezek közül kiemelném a legfontosabbakat: minőség, biztonságosság, innovatívitás és piacképesség.

A pályázatokat értékelő szakmai zsűri felelőssége igen nagy, hiszen jól alátámasztott döntéselőkészítő javaslatot kell letennie a Kiírók Tanácsa elé. A benyújtástól a díjazásig 5 fordulós értékelési folyamat zajlik, amely egyben egy igen szigorú rostát is jelent. Az utolsó zsűri fordulóhoz eljutott pályázatok a jók között is a legjobbak voltak.

1.    Első forduló: a pályázatok bontása, befogadása, alaki és formai vizsgálat.
2.    Második forduló: a pályázati dokumentáció tartalmi értékelése, az esetleges hiányok rögzítése, a szakértők kijelölése, a minták bekérésének és/vagy a helyszíni vizsgálatoknak a rögzítése.
3.    Harmadik forduló: a szakértői vizsgálatok lefolytatása (mintadarabok vizsgálata, helyszíni ellenőrzések), ezek eredményeinek értékelése és a szakértői javaslatok továbbítása zsűri felé.
4.    Negyedik forduló: a szakértői jelentések figyelembevételével a pályázatok elbírálása a szakmai zsűri által, döntés előkészítés majd a döntést elősegítő ajánlások megfogalmazása a Kiírók Tanácsa felé

  • A zsűri az alábbi főbb szempontok alapján értékeli a pályázatokat:
  • a pályázati dokumentáció tartalmi és esztétikai teljessége,
  • a megfelelőséget igazoló, harmadik fél – tanúsító szervezet – által kiállított tanúsítvány vagy szakvélemény,
  • az ellenőrzéseket, vizsgálatokat végző szakértők állásfoglalása,
  • forgalomba hozatal jogszabályi feltételeinek teljesülése,
  • a fogyasztónak kínált önként vállalt plusz előnyök,
  • kreatív ötletek, szokatlan és újító, jövőbe mutató megoldások.

A szakértői javaslatok nem csak a vizsgálati eredményeken, személyes tapasztalatokon alapulnak, hanem figyelembe veszik az előállítási körülményeket, a szolgáltatási helyszíneket, a piaci követelményeket, az iparjog-védelmi tudatosságot és a fenntarthatóságot is. A folyamatos minőség biztosítása kiemelt fontosságú. A szakértői zsűri a fentiek szerint rögzített szempontoknak megfelelően hozta meg döntését, amit szakmai javaslat formájában a Kiírók Tanácsa elé terjesztett.

5.    Ötödik forduló: a Kiírók Tanácsa figyelembe véve a szakértői zsűri javaslatait, hozta meg végső döntését a díjazásról

  • a védjegyhasználatok odaítéléséről,    
  • a különdíjak és nívódíjak odaítéléséről.

Azok a pályázatok, melyek a végső megmérettetésen is győzedelmeskedni tudtak - a legkiemelkedőbb minőségi színvonalat képviselik.

A szakértői zsűri és a Kiírói tanács nevében ezúton gratulálok mindazoknak, akik az Érték és Minőség Nagydíj birtokosai lettek, hiszen megfeleltek nemcsak a piac elvárásainak, hanem egy szigorú minősítő rendszer feltételeinek is, eleget téve úgy a hazai, mint a nemzetközi minőségi és biztonsági követelményeknek a termék előállítás és a szolgáltatás nyújtás területén.

Nagyon vigyázzanak magukra és egymásra, jó egészséget kívánok mindannyiuknak!