Kiss Károlyné Ildikó Asszony, az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy alapítója, DIAMOND Szervezőiroda Bt. ügyvezető igazgatója.

A 2020-as év pályázatai - a járvány ellenére - rendkívül innovatív, ötletes, jövőbe mutató és persze minőségileg is kiemelkedő alkotásokat prezentáltak. Bő egy évvel vagyunk az egészségügyi és társadalmi kihívást jelentő koronavírus-járvány kirobbanása után, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat így immár második évét nyitja meg a pandémia okozta rendkívüli jogrendben. Milyen tapasztalatokat szerezett az Ön vállalkozása, szervezete tavaly, és mire számít idén?

Az elmúlt esztendő mindenki számára döntő változást hozott, sajnos el kellett indulnunk egy olyan úton, amelyet nem ismeretünk, szükség volt erőre, hitre és szakértelemre épülő találékonyságra, viszont azt is tudomásul venni, hogy ennek az útnak még nem vagyunk a végén. A kommunikációs lehetőségek beszűkülése nagy nehézségeket okozott, nekünk is, hiszen a pályázati rendszer megvalósulását nem lehet csak az online térre korlátozni. A vállalkozásokat súlytó gazdasági nehézségek védjegyhasználóink számának a csökkenését is eredményezte. Mindent elkövettünk, hogy az Érték és Minőség Nagydíj ne veszítsen presztizséből.  A 2020. évi díjátadás bebizonyította, hogy ez sikerült is, mert a minőség, a versenyképesség, a fentarthatóság szempontrendszere, ugyan kevesebb, de kiemelkedően színvonalas pályázatok formájában öltött testet.

 Nem számíthatunk könnyű évre, hiszen az új esztendő első hónapjaiban nemcsak a vírus fogja meghatározni a hétköznapjainkat, hanem az a feszültség is, ami a korábban megszokott életmódunk kényszerű feladásából ered. E kettőn egyszerre kell úrrá lennünk annak érdekében, végre mi is és a hazai gazdaság is visszatalálhasson a megszokott kerékvágásba. A vakcinák megjelenése viszont az újrakezdés és a kilábalás lehetőségét, elérhető közelségbe hozta.

 

A gazdaság és a kultúra széles palettáját öleli fel a pályázati lehetőségek köre. Hogyan látja, tükrözték ezt a díjazottak?

A bírált pályázatok 10 pályázati témakörhöz kapcsolódtak, változatos gazdasági palettát lefedve. Minden pályázatnál megfigyelhető a felhasználók, fogyasztók mind magasabb szintű kiszolgálására való törekvés. A győztes pályázatok több mint 90%-a a kézzel fogható termékek körébe sorolható, míg kevesebb mint 8%-a kapcsolódik valamilyen szolgáltatáshoz. Sajnos a csekély számú szolgáltatáshoz kapcsolódó pályázat is a kialakult helyzet miatti szigorítások következménye volt. A pályázók nagy része kis- és középvállalkozó, sőt pályázott szabadalommal rendelkező vállalkozás is. Ez örömteli és üdvözlendő folyamat folytatását jelzi, hiszen azt tükrözi, hogy a gondok ellenére a továbblépés lehetőségét abban látják, hogy kiválóságukat független bíráló szervezet is alátámassza.

 

Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre nő azon tudatos vállalkozások száma, amelyek tanúsító védjeggyel kívánják portékáikra a figyelmet ráirányítani, szerencsére a tudatos fogyasztók száma is emelkedik, ők már megbíznak a tanúsító védjegyekben, sőt keresik is azt. Mit mondana a bizonytalankodóknak, mit jelent a tanúsító védjegy és miért jó ezt használni, vagy vásárolni védjeggyel ellátott termékeket?

A termékek és szolgáltatások versenyképességét mind a hazai, mind a nemzetközi piacon elsődlegesen a kiváló minőség biztosítja, melyet megerősíthet, igazolhat egy minőségtanúsító védjegy.  A védjegyek lehetővé teszik a piaci szereplők számára a piaci versenyt, akik termékeiket-szolgáltatásaikat a védjegyek révén megkülönböztethetik a versenytársak áruitól, illetve szolgáltatásaitól. A védjegyek fontos eszközei a fogyasztók tájékoztatásának is. Információval szolgálnak a fogyasztók számára az adott termékről – szolgáltatásról. A védjegyek kapcsolatot teremtenek a termék és annak előállítója, valamint a szolgáltatás és annak nyújtója között, komoly szerepük van a minőség jelzésében, fejlesztik a fogyasztói kultúrát, de vitathatatlan a reklám- illetve beruházás serkentő funkciójuk is. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító védjegy egyértelműen értéket közvetít, pozitív üzenetet hordoz, a pályázat szigorú eljárásrendjének való megfelelés, annak folyamatos ellenőrzése garancia, a leghelyesebb döntések meghozatalához. 

 

Milyen szellemi útravalóval látná el az idei pályázókat, akik jelentkezésükkel ismét bebizonyíthatják, hogy a hazai innovatív attitűd és a teremteni képes szürkeállomány rendkívül fontos a magyar gazdaság tartós fejlődésében?

Talán a legfontosabb üzenetem az, hogy csak előre lehet menekülni, mert siránkozással nem lehet értéket teremteni. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy hozzájáruljunk a vállalkozások termékei és szolgáltatásai piacképességének erősítéséhez, a versenyképesség növeléséhez, tesszük ezt saját eszközrendszerünkkel az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat megvalósításával. A gazdaság újraindításához, növekedési pályára állításához elengedhetetlen a fiatalos lendület és gondolkodás az új utak keresése, az innováció. A jövő pályázóit arra buzdítom, hogy bízzanak, higgyenek magukban, termékeikben/szolgáltatásaikban és bátran mérettessék meg magukat, mert így tudják a legbiztosabban megítélni helyüket a gazdasági versenyben, és jövőbeni fejlődési irányukat meghatározni. A jövő fogyasztóinak meg szeretném a figyelmét arra felhívni, hogy a védjegyhasználat elsősorban az ő biztonságukért valósul meg, tehát saját érdekük azt választani.