Csalló Andrea Asszony a SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft. ügyvezető igazgatója

A 2020-as év pályázatai - a járvány ellenére - rendkívül innovatív, ötletes, jövőbe mutató és persze minőségileg is kiemelkedő alkotásokat prezentáltak. Bő egy évvel vagyunk az egészségügyi és társadalmi kihívást jelentő koronavírus-járvány kirobbanása után, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat így immár második évét nyitja meg a pandémia okozta rendkívüli jogrendben.  Ebben a rendkívül korlátozott helyzetben milyen tapasztalatokat szerezett az Ön vállalkozása, szervezete tavaly, és mire számít idén?

Elbúcsúztattuk a 2020-as évet, ilyenkor mindig kicsit visszatekintünk az előző időszakra, hiszen az eredményes dolgokat folytatni, a hibákat javítani kell. Visszatekintve a 2020-as évre, nagyon sok kihívás érkezett a SZÁM-PONT életébe. A járványügyi veszélyhelyzet megmutatta, hogy mik az erősségeink. Új körülményekhez kellett nagyon gyorsan alkalmazkodni, a vevői igények ugyanolyan szintű kiszolgálása mellett. A tapasztalataink szerint lakossági szempontból képzéseink tekintetében jelentős visszaesés nem volt tapasztalható, talán éppen abból adódóan, hogy a COVID okozta bizonytalan helyzetben előre menekültek az emberek, és egy új végzettséggel új munkalehetőséget kerestek.

Munkáltatói szempontból a képzések többnyire a jogszabályok által előírt végzettségek megszerzésére irányulnak - ezeket a COVID helyzetben is igyekeztek lebonyolítani. Nehézséget okozott az oktatási alkalmak szervezése, olyan alkalmat találni, amikor minden résztvevő meg tud jelenni a karantén okozta hiányzások, a megbetegedések, helyettesítések miatt.

Azt gondolom, hogy büszkék lehetünk az elmúlt év oktatási területen végrehajtott teljesítményére, amely számokra fordítva így jellemezhető: 74 tanfolyam több, mint 1000 résztvevővel. Új képzéseket indítottunk, új piaci igényekhez alkalmazkodtunk.

A felnőttképzés történő változására való felkészülésünk folyamatos volt, utolsó OKJ képzéseink 2020. decemberében elindultak, becsatlakozási lehetőséggel január végéig, hogy senki nem maradjon le az utolsó lehetőségekről.

Az országban negyedikként szereztük meg az engedélyt az új képzési rendszerben való működésre, a részszakmák és szakképesítések megjelenésével kristályosodik a felnőttképzés jövője.

Fenti gondolatok mentén hiszem és vallom, ami egyben egyfajta hitvallás is vállalkozásunknál: " Kétféle gondolkodásmód létezik: az egyik létrehozza a problémát, a másik pedig megoldja őket. Munkatársaimmal minden nap fentieket szem előtt tartva dolgozunk, ami azt gondolom, a pandémia időszakában különösen előremutató gondolkodásmód. Visszatekintve az elmúlt év eredményei is ezt tükrözik.

Minden kialakult helyzet a változtatás lehetőségét is hordozza. Hogyan sikerült meglévő programjaikat az online térbe helyezni, milyen újításokat eszközöltek?

A koronavírus okozta járványügyi veszélyhelyzetben olyan megoldásokat kerestünk, amelyekkel ugyanazt a minőséget tudjuk nyújtani szolgáltatásaink tekintetében, kihasználva az online tér előnyeit.

Képzési csoportjaink számára útmutatót készítettünk az általunk használt online platformokról (Skype, ZOOM, Google classrom, Messenger csoport), amivel nem csak a tanfolyamainkon való részvétel gyakorlati megoldását segítettük, hanem reményeink szerint a mindennapi kommunikációjukban is használni tudták ezeket a csatornákat, akik a videókat megtekintették. Emellett két saját fejlesztésű szoftverünk is használatra kész, az Octoplus távoktatási rendszerrel online órák rögzítésre van lehetőség, a Merlin dokumentumkezelő rendszer pedig felnőttképző intézmények számára lesznek elérhetőek.

Meg kell állapítanunk, hogy hiába gondoljuk azt, hogy 2020-ban már mindenki rendelkezik olyan eszközökkel és ismeretekkel, ami például az otthoni munkához és oktatáson való részvételhez szükséges, ez nem így volt a tapasztalatok szerint. Sokan igényeltek segítséget a felületek megismerésében, és informatikai eszközparkunkat azok számára tettük elérhetővé, akik nem rendelkeztek otthon az online tanuláshoz szükséges számítógéppel.

 

Milyen szellemi útravalóval látná el az idei pályázókat, akik jelentkezésükkel ismét bebizonyíthatják, hogy a hazai innovatív attitűd és a teremteni képes szürkeállomány rendkívül fontos a magyar gazdaság tartós fejlődésében?

A piaci változások és a koronavírus okozta járványhelyzet egyaránt szűkíti azoknak a vállalkozásoknak a körét, akik a 2021-es évben eredményesen tudnak működni.

Egyfajta minőségi "tisztulás" ez - fontos, hogy akik maradunk, tudjuk, hogy közös a célunk – minőségi termékek, szolgáltatások nyújtása. Soha nem volt ilyen fontos a közös tudásbázis, a tapasztalat-megosztás.

Véleményem szerint egyértelműen az előremenekülés volt / lesz az egyetlen lehetőség, ehhez szükséges a munkatársak fejlesztése, új piaci megoldások keresése, kifejlesztése új bevételi forrásokhoz. Cégünk 2021-ben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. A felnőttképzés változásai közepette is tevékenységünk fókusza, hogy a képzéseken résztvevők

  • időtálló, a munkában és az élet minden területén használható tudást kapjanak,
  • a tananyag és oktatás igényes, egymásra épülő, európai normának megfelelő legyen,
  • tanfolyamainak megfeleljenek a munka-erőpiaci igényeknek.

Ennek az eszmének megfelelő új tevékenységi körünk a felnőttképzést kiegészítő ingyenes szolgáltatásokból nőtte ki magát: az előző években számos, a tanfolyamainkon végzett résztvevőt tudtunk vállalati ügyfeleink, kapcsolataink révén munkalehetőségről informálni. Ennek ad szakmai keretet a munkaerőpiaci szolgáltatás üzletágunk, hiszen tapasztalatból tudjuk, hogy mennyire fontos a szakmailag kompetens munkavállalók közül azt kiválasztani, aki nem csak a kötelező napi teendőket "letudni” jár be, hanem a vállalat érdekeit szem előtt tartva olyan szemlélettel dolgozik, hogy ő mit tehet a vállalkozás sikeréért.