Lezárult egy évtized, amelyben mi magyarok végre egy nemzetként tudtuk sikerre vinni törekvéseinket. Egy olyan évtized áll most mögöttünk, amelyben a magyarság meg tudott erősödni és újra a Kárpát-medence motorjává vált. Ebben a folyamatban meghatározó szerepe volt annak, hogy felismertük térségünk egységes fejlesztésének szükségességét és benne a határon inneni és határon túli magyar vállalkozások szerepét. Közös erővel sikerült elérnünk: a Kárpát-medencében magyarnak lenni, hátrány helyett újra előnyt jelent, a magyarság pedig a
minőség szinonimájává vált.

A 2020-as esztendő, a trianoni békediktátum századik évfordulója a magyar nemzetet egységes célok által vezérelt, összetartó közösségként találta. Bár a kialakult járványhelyzet országhatároktól függetlenül sújtotta közösségeinket, az elért eredmények szilárdságát nem törte meg.  A nehézségek között is sikerült megmutatnunk, hogy a magyarság egysége nem hangzatos kifejezés csupán, hanem élő valóság: mi magyarok, határon innen és túl számíthatunk egymásra a nehéz időkben is. Az egységes Kárpát-medencében való gondolkodást nem gyengítették, sokkal inkább megerősítették a járványhelyzet okozta kihívások: az új helyzethez alkalmazkodva új utakat találtunk egymáshoz.

Abban, hogy nemzetünk egysége egy világjárvány próbáját is kiállta, meghatározó szerepe van azoknak a szakmai és közösségi hálózatoknak, amelyek az elmúlt években beszőtték a Kárpát-medencét. Az Érték és Minőség Nagydíj révén a minőségi magyar terméket gyártó magyarországi és külhoni vállalkozásokat is erős szálak kötik össze az egész régióban.

Remélem, hogy az idei pályázat révén újabb vállalkozások válhatnak ennek a nagy családnak a tagjává határon túlról is, tovább erősítve a magyar vállalkozók határon átívelő együttműködését.
Bízom benne, hogy a mögöttünk álló sikeres évtized csak a nyitánya a magyarság győztes évszázadának, amelyben egy nemzetként tudjuk felemelni térségünket!