"Valamennyi díjazott pályázat magas színvonalú és iránymutató munka, egyedi jellemzőkkel."

Szeretettel Köszöntöm Önöket az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa nevében a díjátadó ünnepségünkön!

Őszinte leszek önökkel; a 2021-es díjátadó ünnepségünk alkalmával titkon azt reméltem, hogy a vírustól lassan elköszönve – szinte fellélegezve – önfeledten indulhatunk majd neki a következő Érték és Minőség Nagydíj pályázati időszakunknak. De mint tudjuk, sajnos nem így történt. A vírus velünk maradt, a szomszédunkban zajló háború pedig meglehetősen új megvilágításba helyezte a reménykedést. A globális folyamatok hatása alól a világgazdaságra nyitott magyar gazdaság sem vonhatja ki magát, és mi, pontosabban ÖNÖK – akik több szempontból is fontos részét képezik ennek az egységnek – annyit tehetnek, hogy megpróbálják tompítani a külső hatásokat, segítve ezzel a hazai gazdaság ellenálló képességét. Ez röviden annyit jelent, hogy hatalmas szükség van önökre, az önök kreativitására, kitartására, szorgalmára, vállalkozásukba vetett példamutató hitükre és teljesítményükre.

Éppen ezért az idei esztendőben az Érték és Minőség Nagydíj Kiírók Tanácsa már nem csupán gratulációját kívánja átadni a győzteseknek, hanem egyben köszönetét is szeretné kifejezni azért, hogy ebben a rendkívül nehéz és bizonytalan helyzetben is van akaratuk és képességük a kiválóságra törekedni, maradandót alkotni, értéket, minőséget teremteni.

 „A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik.” – olvashatták a meghívón Széchenyi István gondolatait, amely nem csak a maga korában volt kiemelkedő.  Most, az utókor számára is igen fontos értékeket hordozó forrás. Hiszem, hogy valamennyi ma díjazott vállalkozás tevékenységét áthatja Széchenyi István szellemisége, aki egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság „csúcsteljesítményei” közé tartozik, s amelyet belföldön és külföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékeként tartanak számon. Nincs tökéletes társadalom, ahogy nincs tökéletes gazdaság sem! De törekedni tudunk rá, hogy emberi alkotásokon keresztül, sikerek révén a jó irányba haladjunk. És erre önök, valamint pályázatunk a legjobb példa!

ÉRTÉK és MINŐSÉG! Két fontos jelző, amely pályázatunkban szorosan összeolvad és egy nagydíj formájában ölt testet.  Büszkén mondhatom el, hogy az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat az elmúlt évek alatt nem veszített presztízséből. Sőt! Egy olyan védjegy, amely napjaink kihívásainak is megfelel, amely a kiemelkedő minőségű értékek egyértelmű megkülönböztetésével orientálja a fogyasztókat a globalizálódó – és meglehetősen instabilnak is nevezhető – piacgazdaság szerteágazó termékkínálatában. Nem csúcsminőséget, hanem állandó minőséget jelent! Vállalkozásuk arculatának része, amire mindannyian büszkék lehetünk!

A Pályázat Kiírói Tanácsa mindig is kiemelt feladatának tekintette és tekinti, hogy hozzájáruljon a vállalkozások termékei és szolgáltatásai piacképességéhez, a versenyképesség növeléséhez. Ezért működteti az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszert is, melynek keretében az arra érdemes pályázó vállalkozások kiérdemelhetik az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát és ezzel együtt a kitüntető címet is

 

És most hadd beszéljek a beérkezett pályázatokról!

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat márciusi meghirdetésekor a vállalkozások nagy része optimizmussal tekintett a 2022. év elé. Aztán a beadási határidő előtt többen a bizonytalanságra hivatkozva visszavonták pályázatukat, de még így is sikerült tartanunk a tavalyi szintet. Szomorú tényként könyveltük viszont el, hogy idén nem köszönthettünk határon túli pályázót.

A pályázatokat értékelő szakmai zsűri felelőssége igen nagy volt, hiszen jól alátámasztott javaslatokat kellett letennie a Kiírók Tanácsa felé. Azok a termékek és szolgáltatások, amelyek a végső megmérettetésen is győzedelmeskedni tudtak, a legkiemelkedőbb szakmai színvonalat képviselik, nemzetközi mércével mérve is.

 

És akkor lássuk mindezt számokban kifejezve…

2022-ben a szigorú 5 fordulós értékelés eredményeként 34 pályázó 41 munkája érdemelte ki az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát és vele együtt a kitüntető cím viselését. A legkiemelkedőbb pályázatok közül 7-en, munkájuk külön elismeréseként értékes különdíjakban is részesültek.

És egy kiugró adattal folytatnám, ami számunkra egyértelmű bizonyíték arra, hogy nem hiába dolgozunk: 80 %. Igen, jól hallották. A díjazottak többsége, közel 80%-a rendelkezik már ÉMIN, vagy valamilyen más minősítéssel, díjazással, védjeggyel. Öröm számunkra, hogy egyre többen ismerik fel a védjegyekben rejlő előnyöket, amely cégüket, innovatív munkájukat nem csak minősíti, de meg is erősíti. Ezt mutatja az is, hogy 19 pályázó már korábban is részt vett a pályázaton, rendelkezik ÉMIN védjegyhasználattal. 15 pályázó pedig idén először úgy gondolta, hogy termékei, szolgáltatásai elérték azt a színvonalat, hogy elinduljanak a védjegy használatáért folyó megmérettetésen.

A nyertesek többsége kis-és középvállalkozás, de mikró vállalkozások, sőt egy alkotócsoport is bebizonyította, hogy képesek, akár világszínvonalú produktumok előállítására, szolgáltatások nyújtására. A győztes pályázatok típusait tekintve: termékcsaláddal 37, önálló termékkel 39, szolgáltatással pedig 24 db pályázat indult. Összesítve 13 megye képviseltette magát, pontosan 62 vidéki és 38 budapesti pályázat kapott elismerést.

A 2 húzóágazat továbbra is a Mezőgazdaság és az Élelmiszeripar. 22 nyertes pályázat született ebben a főcsoportban. Ezt követi az Informatikai programok és rendszerek, a Ruházati termékek és kiegészítők, az Energiahatékony építési termékek, valamint az Emberi egészséget és biztonságot segítő termékek, eszközök és szolgáltatások csoportja. De a többi főcsoport/szakterület – melyeket most nem sorolok fel – szintén felzárkózást mutatnak minden szempontból.

A zsűri egyöntetűen vélekedett arról, hogy valamennyi díjazott pályázat magas színvonalú és iránymutató munka, egyedi jellemzőkkel, szinte kivétel nélkül szem előtt tartva a biztonságosságot, minőséget, újszerűségét, piacképességét, gazdasági hasznosságot, energiatakarékosságot, környezettudatosságot valamint a fogyasztónak kínált innovatív előnyöket. A kitüntetett pályázók és pályázatok megérdemelten gyarapítják a győztesek táborát és öregbítik az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy jó hírét.

Végül engedjék meg nekem, hogy kollégáim és jómagam nevében előremutató jókívánságunkat fejezzem ki önöknek:  
azt mondják, hogy sikeres vállalkozónak lenni NEM lehetetlen küldetés. A gyakorlat mégis azt mutatja, hogy NEM mindenkinek sikerül - különösen a jelen körülmények között nem. Önök viszont ma itt ülnek velem szemben, és kiválóságuk elismerése jeléül díjat készülnek átvenni. Azt hiszem, hogy ma ennél többet nem is kívánhat magának egy vállalkozás. Én mégis azt kívánom Önöknek, legyenek olyan kitartóak és elszántak mint eddig. Ne adják fel, hiszen a vállalkozásuk egyben a gondolkodásmódjuk, mellyel haladási irányt és példát mutatnak mások számára is. Jó úton járnak, hiszen felismerve a lehetősséget saját erejükből teremtettek ÉRTÉKET és MINŐSÉGET!

Ezúton is gratulálunk valamennyi nyertesnek! Reméljük, hogy az Érték és Minőség Nagydíj védjegyének birtokában tovább tudják erősíteni pozíciójukat, úgy itthon, mint a külföldi piacokon. Kívánunk jövőbeli terveikhez, munkájukhoz sok sikert és kitartást!