Egy híres üzletember egyszer azt mondta: „Most valaki azért ül a fa árnyékában, mert valaki más, 20 évvel ezelőtt ültetett egy fát.”

Az Érték és Minőség Nagydíj megálmodójaként szerencsésnek mondhatom magam, hogy évről-évre egyre több ilyen facsemete ültetésének lehetek tanúja. Valamennyi győztes, aki ma itt megjelent, egy sikertörténet megjelenítője, mert valami maradandót hozott létre. Valami olyat, ami értéket teremt, minőséget képvisel, és további lehetőséget nyújt maga és mások számára is. Éppen ezért nagy öröm, hogy egyre több vállalkozás, tehetséges ötletgazda, szakember, vezető szeretne táborunkhoz tartozni, Ők tudják és érzik, hogy kitartó munkájuk stabil jelent épít, de egyben a jövő nemzedéke számára hagy fontos üzenetet.  

Az állandó fejlődéssel lépést tartva az Érték és Minőség Nagydíj Pályázaton keresztül olyan tényezők válnak mérhetővé, amelyeknek korábban nem tulajdonítottunk ilyen nagy jelentőséget. Ez a díj megtestesíti, kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét az értékek, valamint a tanúsított minőség iránt.  

Az Érték és Minőség Nagydíj a hagyományokat tisztelő, de napjaink kihívásainak is megfelelő tanúsító védjegy, mely a kiemelkedő minőségű értékek (termékek és szolgáltatások) egyértelmű megkülönböztetésével mutat irányt a fogyasztóknak a piacgazdaság egyre bővülő termékkínálatában. Ugyanakkor az alkotókat újabb és újabb innovatív elgondolások megvalósítására sarkallja.

A díj és a védjegy azok elismerése, akik azért dolgoznak, fejlesztenek, hogy jóból kiválóvá váljanak. A díjazottak egy újabb felelőséggel, is felruházott büszkeségeink, akik bizalmat kaptak, példaképpé váltak.  Képviselői azoknak az értékeknek, amelyek összhangban vannak Magyarország gazdasági érdekeivel, hozzájárulva egy erősebb gazdaság megvalósulásához.

A pályázat értékét jelenti, hogy széles, nem szakma specifikus pályázati lehetőséggel, szigorú követelményrendszernek való megfeleléssel igyekszik a fogyasztókban és a felhasználókban erősíteni a díjazott termékek/termékcsaládok/szolgáltatások iránti bizalmat, az alkotókban, pedig erősítse az innovatív gondolkodást.

Mit is hozott nekünk az idei pályázat?

Az idei kitüntetéseket és védjegyhasználatokat az elmúlt évhez képest 31%-kal több, azaz 60 pályázó 67 pályázata érdemelte ki.

A pályázatokat értékelő szakmai zsűri felelőssége most is igen nagy volt, munkájuk eredményként jól alátámasztott javaslatokkal segítették Kiírók Tanácsát  döntéshozatalában. Azok a termékek és szolgáltatások, amelyek a végső megmérettetésen, az utolsó zsűri-fordulóban talpon maradtak, nemzetközi mércével mérve is a legkiemelkedőbb szakmai színvonalat képviselik.

Díjazottaink nagy része kis- és középvállalkozó, de a győztesek között  szabadalommal rendelkező egyéni vállalkozót is köszönthetünk. Ez örömteli és üdvözlendő folyamat elindulását jelzi, hiszen azt tükrözi, hogy  egyre szélesebb körben  tartják  fontosnak munkájuk olyan elismerését, melyet független bíráló szervezet is alátámaszt.

A győztesek a gazdaság széles palettáját ölelik fel. Minden pályázatnál megfigyelhető a felhasználók, fogyasztók mind magasabb szintű kiszolgálására való törekvés. A díjazott pályázatok több mint 30%-ánál összekapcsolódtak a pályázati csoportok, a termék több témakörben is felhasználható, sőt a termék mellett megjelenik a hozzá kapcsolódó szolgáltatás, vagy szerviz tevékenység, szolgáltatások esetében pedig a többféle kiszolgáló funkció. Ez 19%-os pozitív elmozdulást jelent a komplexitás irányába.

A díjnyertes pályázatok az ország majdnem összes régióját érintik. Jelentős mennyiségű díjnyertes pályázattal büszkélkedhet a főváros, Budapest is. Szám szerint: a nyertesek 33%-a budapesti, 58%-a pedig vidéki székhellyel rendelkezik, díjazottjaink 9%-a határainkon túlról érkezett.

A kormány programjával azonosulva a Pályázat Kiírói Tanácsának is fontos a Kárpát-medencei térségek együttműködésének ösztönzése, ezért már tavaly is lehetőség nyílt, hogy határon túli vállalkozások aktívan kapcsolódjanak be a pályázatba. Az idei évben 7 erdélyi pályázó 6 pályázata érdemelte ki a kitüntető címet.

A díjazottak közel 40%-a rendelkezik már valamilyen minősítéssel, díjazással. Ezek a pályázók azt vallják, hogy egy objektív megmérettetés és eredménye a fejlődés mértékét, irányát szimbolizálja nem utolsó sorban gazdasági erejüket mutatja.

Az élelmezéshez kötődő pályázatok továbbra is a légnépesebb csoportot képviselik, 26 díjazottal. A kozmetikai és háztartás-vegyipari pályázatok száma és színvonala emelkedő pályázói kört és minőséget jelent, de magas szintű, sokszínűséget és ötletességet, bemutató rendezvényeket  is kitüntettünk.  Az informatikai pályázatok izgalmas, korszerű megoldásokkal ismertettek meg bennünket. Az digitalizáció egyébként minden pályázatban jelen volt.  Az is üdvözlendő, hogy nemcsak az építőiparhoz kötődően, hanem minden győztes pályázatban fontossá vált  a klímabarát és az energia-hatékony megoldásokra való törekvés. Több olyan elgondolás jelent meg, amelyik hosszútávon fenntartható fejlődést, magas életminőséget, reális nemzetgazdasági szintű megtakarítást eredményez. Összességében kijelenthetjük, hogy minden díjazott pályázat saját szakterületén belül példa értékű munka, külön megemlíteném a ruházati termékek, bútoripari alapanyagok, szilikátipari késztermékek, orvosi eszközök, díszműáruk témakörét is.

Bízunk benne, hogy az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy hathatós segítséget jelent a minőségi, határainkon innen és a Kárpát-régióban gyártott termékek értékesítése során.  Ne feledjük, a nálunk  fejlettebb gazdaságú országok vállalkozásai nemcsak fontosnak, hanem sikereik meghatározójának tartják, ha valamilyen tanúsító védjeggyel hívják fel a figyelmet kiválóságukra. Tanuljunk tőlük!

Ezúton is gratulálunk valamennyi nyertesnek! Reméljük, hogy az Érték és Minőség Nagydíj védjegyének birtokában tovább tudják erősíteni gazdasági pozíciójukat, úgy itthon, mint külföldön egyaránt. Kívánunk jövőbeli terveikhez, munkájukhoz sok sikert és kitartást. Hisszük, hogy ezen az úton tovább haladva, évről-évre, a nemzetet erősítve újabb tudományos emberfővel gazdagodhatunk.

Back to Top

© Copyright 2018 ÉMIN