Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat háttérinformációi a sajtó részére

Tartalomjegyzék

Gazdasági helyzet 2022. év első felében Magyarországon.. 2

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat alakulása az idei esztendőben.. 2

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat és Tanúsítási Védjegy helye,
szerepe. 3

Az Érték és Minőség Nagydíj meghatározása. 3

A védjegyhasználat szükségessége. 4

A védjegy meghatározása. 4

Általános információk. 4

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat célja. 5

Pályázati lehetőségek - főcsoportok. 6

A pályázatra jelentkezés feltételei 7

A pályázat összeállításához szükséges dokumentumok tájékoztató felsorolása
(A teljesség igénye nélkül!). 8

A Pályázatok elbírálása. 11

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázaton résztvevők díjazása. 12

A 2022. évi Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát elnyert pályázatok. 12

2022-ben az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának
egyéb elismerései 15

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiíróinak különdíjai 16

Különböző Szervezetek által felajánlott különdíjak. 17

A MÉDIA jelenléte az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatban.. 18

A Trade magazin kommunikációs felajánlása. 19

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát
elnyert termékek felügyelete. 19

A védjegyhasználati jog megszűnése. 20

A győztesek bemutatása. 20

A 2022. évi Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiíróinak, fővédnökének és támogatóinak bemutatása  21

 

Gazdasági helyzet 2022. év első felében Magyarországon

A magyar gazdaság a várakozásokat meghaladva a szezonálisan kiigazított adatok alapján kb. 8%-kal nőtt. A növekedéshez leginkább a lakossági fogyasztás járult hozzá, mely a szolgáltatások és a kiskereskedelmi értékesítések lendületes bővülésén is látszik. Emellett az ipari teljesítmény is jelentősen bővült. Az iparon belül különösen az élelmiszer-és italgyártás, a kőolaj-feldolgozás és a villamos berendezés gyártás növekedése volt számottevő. A piaci szolgáltatások közül főként a kereskedelem, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, valamint a szállítás, raktározás bővülése volt jelentős. Az állami, vállalati és lakossági beruházások együttesen szintén pozitívan járulhattak hozzá a gazdasági növekedéshez. Sajnos azonban a háború, a szankciós politikák, a növekvő infláció, az emelkedő hitelkamatok és a költségvetés nehezebb helyzete egyaránt csökkenteni fogja a lakossági teljesítményünket az év hátralevő részében.

Optimizmusra ad okot, hogy új beruházások, új kapacitások fognak a közeli és a távolabbi jövőben is működésbe állni. Szükség is van erős gazdaságra, mert a háború okozta következményeket kezelni kell. A kormányzati intézkedések sora arra mutat, azt igyekszik elősegíteni, hogy a magyar gazdaságnak sikerüljön minimális „áldozattal” megúszni a konfliktust, és ne szűnjenek meg magyar munkahelyek. A rendszerváltozás óta nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint most. Ennek köszönhető az is, hogy a kormánynak kockázat nélkül nyílik lehetősége az adók csökkentésére. Az átlagbér adóértéke csaknem 12 százalékponttal csökkent 2009-hez képest.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat alakulása az idei esztendőben

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat márciusi meghirdetésekor a vállalkozások nagy része optimizmussal tekintett a 2022-es év elé. Bizakodva, hogy a szomszédunkban dúló háború hamar véget ér és nem okoz majd komoly gazdasági katasztrófát. Sajnos a múló hónapok erre alaposan rácáfolnak.

Napjainkra a védjegyhasználók és a pályázók életében erősen jelen van a bizonytalanság, ami miatt kettősség alakult ki. Részint megjelent az innovációba kapaszkodó előre menekülés, részint a biztonságra törekvés és tartalékolás. De érezhető a nehezebb gazdasági közeg megjelenése is. A jelenlegi körülmények között sikernek kell elkönyvelni, hogy a pályázat értéke, rangja nem csorbult.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat küldetése – saját eszközrendszerével segítve azt –, hogy a gazdaság és kultúra szereplőinek kiszolgáltatottsága csökkenjen, javuljon termékeik, szolgáltatásaik jövedelmezősége és értékesítési pozíciójuk erősítése. Továbbá, hogy a különböző szektorok között egyfajta hidat építsen és egyértelmű segítséget nyújtson a fogyasztóknak, felhasználóknak a tudatos választásaikhoz.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy olyan kiemelkedő eredményekre és teljesítményekre fókuszál, ahol különös figyelmet szentelnek a természeti környezet védelmének, és korszerű, modern eszközökkel válaszolnak a globális kihívásokra is.

Továbbra is tapasztalható, hogy a hosszú távra tervező vállalkozások a nehézségek mellett is mindent megtesznek, hogy versenyelőnyre tegyenek szert. Ezért többek között objektív megmérettetéseken is részt vesznek, mert a kiválók büszke táborához akarnak tartozni. A továbblépés lehetőségét abban látják, ha kiválóságukat egy független bíráló szervezet is alátámasztja, vagyis a tanúsított minőség igénye egyértelműen felmerül a termelők, gyártók, szolgáltatók részéről. Elmondható tehát, hogy minőségi megmérettetésre – mint amilyen az Érték és Minőség Nagydíj pályázat, valamint a hozzá kapcsolódó tanúsító védjegy – szükség van a gazdasági életben.

A gazdasági problémák erősödése, a fokozódó alapanyag hiány, a mezőgazdaságra ható kellemetlen időjárás, a kellő csapadék hiánya és valamennyi nehezítő tényező megléte bizony a pályázatokon is érezhető volt. A beadási határidő előtt többen a bizonytalanságra hivatkozva vissza is vonták pályázatukat, de még így is tartani tudtuk a tavalyi szintet. Sajnálatunkra azonban határon túli pályázót idén nem köszönthettünk.

A szigorú öt fordulós értékelés eredményeként 34 pályázó 41 munkája érdemelte ki az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat és Tanúsítási Védjegy helye, szerepe

Továbbra is meggyőződésünk, hogy a termékek és szolgáltatások versenyképességét mind a hazai, mind a nemzetközi piacon elsődlegesen a kiváló minőség biztosítja, melyet megerősíthet, igazolhat egy minőségtanúsító védjegy. A védjegyek lehetővé teszik a piaci szereplők számára a piaci versenyt, előnyhöz juthatnak azok, akik termékeiket, szolgáltatásaikat a védjegyek révén megkülönböztetik a versenytársak áruitól, illetve szolgáltatásaitól. A védjegyek fontos eszközei a fogyasztók tájékoztatásának. Közvetlen információval szolgálnak az adott termékről, szolgáltatásról. A védjegyek kapcsolatot teremtenek a különböző termékek és előállítóik, a különböző szolgáltatások és szolgáltatók között, minőségjelző szerepük van, hozzájárulnak a fogyasztói kultúra fejlesztéséhez, de jelentős a reklám, illetve a beruházás serkentő funkciójuk is.

A védjegyekkel történő minőségtanúsítás immáron negyedszázados múltra tekint vissza. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy elődje a Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy 1998 tavaszán indult útjára. E védjegyet – a megváltozott gazdasági körülményeket figyelembe véve – követte 2018-ban a korszerű, nemzetközileg is bevezethető Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy. A Pályázat Kiírói Tanácsa mindig is kiemelt feladatának tekintette és tekinti, hogy hozzájáruljon a vállalkozások termékei és szolgáltatásai piacképességéhez, a versenyképesség növeléséhez. Ezért működteti az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszert is, melynek keretében a pályázó győztes vállalkozások magas színvonalú termékeikkel és szolgáltatásaikkal kiérdemlik az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát és ezzel együtt a kitüntető címet is.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy biztonságot és erőt sugároz! Feltüntetése méltán biztosítja viselőjük számára a pozitív megkülönböztetést.

Az Érték és Minőség Nagydíj meghatározása

Az Érték és Minőség Nagydíj elnevezés egy minőségtanúsító védjegyet takar. Használatára nyilvános, egyfordulós pályázaton lehet jelentkezni. A védjegyhasználat viselője jogosulttá válik az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető cím viselésére.

A védjegyhasználat szükségessége

Thomas Glaser, az Európai Unió marketing ügyekért felelős biztosa 2004-ben Magyarországon egy megbeszélésen azt hangsúlyozta, hogy a védjegyek tehetik a legtöbbet egy termék életében. Akkor ez a kijelentés újszerűen hangzott, de az elmúlt időszakban egyre többen értik és érzik a védjegyek fontosságát, persze még bőven van fejlődési lehetőség. Közismert mondás, hogy „A jó bornak is kell cégér”. A védjegyek például ilyen cégérek. Az áruk sokaságában különösen fontos és hasznos az értékekre felhívni a figyelmet. A védjegy feltüntetése közvetlen pozitív üzenetet hordoz, direkt módon segít az eligazodásban, de védelmet nyújt a különböző csalások, hamisítások ellen is.

A védjegy meghatározása

A védjegy a termékjelzők egyik fajtája; jogi oltalom, grafikailag ábrázolható megjelölés, amely az árut, vagy szolgáltatást megkülönbözteti mások áruitól, szolgáltatásaitól.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál bejegyzett, oltalom alatt álló ábrás embléma. Magyarországon jelenleg az egyetlen nem szakma-specifikus, kiváló minőséget szimbolizáló elismerés. Használatára a gazdaság szinte egész területéről, nyilvános egy fordulós pályázattal lehet jelentkezni Magyarországról és a Kárpát-régió területeiről.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy azon alkotások és alkotók elismerése, akik olyan értékeket képviselnek, amelyek összhangban vannak Magyarország gazdasági érdekeivel és hozzájárulnak egy erősebb gazdaság megvalósulásához.

Általános információk

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy megtestesíti, kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét az értékek és a tanúsított minőség iránt!

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy mérce és egyben útmutató, mellyel olyan márkát építünk, amelyik valós értéket hordoz. Népszerűsíti hazánk és a Kárpát-régió legfontosabb kincsét, annak a szürkeállománynak a teljesítményét, amely alkalmas gazdasági sikerek megvalósítására. Széchenyi István óta tudjuk: „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma”.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy két civil személy tulajdona. A Pályázat működtetői, kiírói is civil szervezetek. Megvalósulása az állam és a civil szervezetek együttműködésének kiemelkedő példája.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat a kiíróinak – a DIAMOND Szervezőiroda Bt.-nek, az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft.-nek, a Hajnal Húskombinát Kft.-nek, a LEGRAND Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.-nek és a SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft.-nek – az anyagi és szakmai összefogásával valósul meg. A kiírók legfőbb döntéshozó testülete a Kiírók Tanácsa, kizárólagos joga a védjegyhasználatok, a különdíjak odaítélése, a külső szervezetek által felajánlott elismerések engedélyezése.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat fővédnöke Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke. A pályázati rendszer szakmai támogatója az Agrárminisztérium, kiemelt támogatója a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, szakmai partnere a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázattal és a Tanúsító Védjegy használatának lehetőségével bővült a megmérettetések és ennek következményeképpen az elismerések száma, melyekkel egyre többen szeretnék bebizonyítani, hogy a kiválók között is a legkiemelkedőbbek tudnak lenni. Egyre fontosabb szerep jut azoknak a megkülönböztető jelzéseknek, védjegyeknek, amelyek kiemelkedő eredményekre és teljesítményekre hívják fel a figyelmet. Egy ország gazdasági erejét talán a leghatékonyabban az mutatja, minél több minősített, tanúsított termékkel rendelkezik. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer a gazdaságélénkítés alternatív programjaként szervesen illeszkedik a kormányzat gazdasági stratégiájához, mellyel aktívan járul hozzá az ország gazdasági sikereihez.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszere kapcsolatot teremt a különböző gazdasági ágazatok között, ráirányítja a figyelmet az elhívatott szakemberek áldozatos munkájára, amely során különös figyelmet szentelnek a természeti környezet védelmére, ugyanakkor modern eszközökkel válaszolnak a globális kihívásokra is.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy nemzetközileg is elfogadhatóan, egyértelműen utal használójának kiemelkedő színvonalára. A pályázat díjazottjai olyan példa értékű modelleket jelenítenek meg, amelyek hozzájárulnak a gazdaság jó hírének öregbítéséhez.

Az Érték és Minőség Nagydíj használatának elnyerése nyilvános egy fordulós pályázat benyújtásával lehetséges, mely minden év márciusában, nyilvánosan kerül meghirdetésre.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eredményhirdetése minden év szeptember elején ünnepélyes keretek között történik az Országház felsőházi üléstermében.

A meghívott vendégek között helyet foglalnak a gazdasági diplomácia vezető képviselői. Az ünnepséget a legszélesebb sajtónyilvánosság kíséri.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat célja

 • Ismerje el a pályázatra benyújtott termékek és szolgáltatások magas minőségi színvonalát.
 • Segítse elő hazai és nemzetközi piacon is versenyképes, kiemelkedő minőségű, magas hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk előállítását, ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését.
 • Járuljon hozzá a pályázaton díjazott termékek és szolgáltatások gyártóinak piaci munkájához, hazai kereskedelmi és export-tevékenységének fejlesztéséhez.
 • Nyújtson egyértelmű segítséget a termékeket és szolgáltatásokat megvásárló fogyasztóknak a minőségtudatos választásban.
 • Járuljon hozzá az egészségtudatos, energia-hatékony áruk és szolgáltatások fejlesztéséhez és forgalmazásához.
 • A pályázati rendszer szolgálja a gyártók, a forgalmazók és szolgáltatók aktív minőségpolitikájának fejlesztését.
 • Segítse elő a szellemitulajdon-intenzív iparágakban tevékenykedő vállalkozások érvényesülését.

Pályázati lehetőségek - főcsoportok

 1. Ipari gépek, berendezések; háztartási, irodatechnikai eszközök, berendezések
 2. Járművek
 3. Ruházati termékek és kiegészítők
 4. Kozmetikai termékek
 5. Háztartás-vegyipari termékek, vegyipari termékek
 6. Bútorok, lakás- és irodai berendezések, felszerelések, kellékek
 7. Kültéri bútorok, berendezések
 8. Energiahatékony építési termékek
 9. Megvalósult létesítmények
 10. Építőipari szolgáltatások
 11. Infrastrukturális beruházások
 12. Szilikátipari késztermékek (üveg, porcelán, kerámia)
 13. Sporteszközök, felszerelések
 14. Játszóterek, játszótéri eszközök és kültéri fitnesz eszközök
 15. Játékok
 16. Kézműipari termékek (zsűrizett- iparművészeti, népművészeti, háziipari termékek)
 17. Informatikai programok, rendszerek
 18. Mezőgazdasági- és élelmiszer termékek (friss és feldolgozott formában, beleértve az alkoholmentes és alkohol tartalmú italokat, étrend-kiegészítőket, különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket (sportolókat célzó étrendek és étrend-kiegészítők is), kézműves élelmiszereket, gyógyteákat)
 19. Állateledelek, takarmányok
 20. Orvosi eszközök (aktív orvosi eszközök is), orvosi műszerek
 21. Az emberi egészséget és biztonságot segítő termékek, eszközök és szolgáltatások
 22. A segítséggel élők számára fejlesztett segédeszközök, alkalmazások, készítmények, szolgáltatások
 23. A szabadidő kulturált eltöltését segítő eszközök, szolgáltatások, belföldi turisztika (beleértve a turizmushoz kötődő vendéglátást is), falusi turizmus, utazásszervezés, utazás közvetítői tevékenység, külföldi turisztika/utazásszervezés
 24. Csomagolástechnika (design, anyag és technológia)
 25. Csomagoló eszközök, berendezések
 26. Oktatási, képzési, továbbképzési, nevelési módszertan és tevékenység
 27. Interaktív oktatási programok
 28. Tankönyvek, segédletek (interaktív eszközök is), kiadványok
 29. Könyvek és egyéb nyomdai kiadványok
 30. Világítás, világítás technika
 31. Az életminőség javítására szolgáló termékek, szolgáltatások
 32. Vendéglátás (beleértve az étkeztetési kultúrát is), szállodai, éttermi, cukrászati szolgáltatások, ételkiszállítás, helyi hagyományos gasztronómiai értékekre épülő vendéglátás
 33. Közétkeztetés
 34. Kulturális rendezvények, sportesemények, múzeumi programok, szolgáltatások
 35. Díszműáruk
 36. Bőripari termékek (lószerszámok, táskák, bőröndök, tárcák)
 37. Órák, ékszerek, divatékszerek
 38. Falak, homlokzatok, design elemek, fából készült egyedi megoldások és nyílászárók, enteriőrök bármilyen funkcióban való használata a külső lakótérben
 39. Megváltozott munkaképességűek által készített áruk, szolgáltatások
 40. Webshop szolgáltatások
 41. Szállítmányozás, raktározás, tárolás (veszélyes anyagok is)
 42. Egyéb szolgáltatások
 43. Bevezetett munkavédelmi, munkabiztonsági eszközök, berendezések, módszertanok
 44. Lakberendezés, enteriőrök bármilyen funkcióban a belső lakótérben
 45. Elektronikai termékek

A pályázatra jelentkezés feltételei

A pályázaton részt vehet minden, a pályázati főcsoportok szerinti, a pályázat céljainak megfelelő, Magyarországon, illetve a Kárpát-régióban gyártott, forgalmazott termék, termékcsalád, szoftver, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatás, mellyel rendszert alkothat. A pályázat tárgyát képezheti továbbá önálló szolgáltatás is. Amennyiben a pályázó nem azonos a gyártóval, illetve a pályázat tárgyát képező termék, szoftver vagy szolgáltatás jogtulajdonosával, a pályázaton való részvételhez a gyártó/jogtulajdonos írásos hozzájárulása szükséges. A pályázati rendszer tisztaságát és sérthetetlenségét objektív követelményrendszer, pártatlan és független szakértői testület bírálata jelenti. Az odaítélt védjegy használatát a kiírók rendszeresen ellenőriztetik, ezzel is garantálva a biztonságot, a folyamatos minőségi színvonalat a felhasználók, fogyasztók felé.

Pályázatot nyújthat be minden magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó, alkotóközösség.

Egy pályázó több pályázattal is szerepelhet, és több pályázó is benyújthat közös pályázatot. Egy pályázatban egy termék vagy egy termékcsalád szerepelhet. Egy termékcsalád maximum 15 termékből állhat. (Termék megnevezés alatt árukat, szoftvereket és szolgáltatásokat egyaránt értünk.)

A pályázatot az évi aktuális Pályázati Felhívásban szereplő iránymutatás szerinti dokumentumokkal kell benyújtani magyar nyelven papíralapon egy példányban, és elektronikus formában szintén egy példányban.

A pályázat összeállításához szükséges dokumentumok tájékoztató felsorolása (A teljesség igénye nélkül!)

A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani, egy példányt nyomtatott formában és egy példányt elektronikus adathordozón (pendrive), amelynek tartalma 100%-ban meg kell, hogy egyezzen a papíralapú pályázattal, azaz az elektronikus változat a papír alapú pályázat szkennelt formája kell legyen. (Az elektronikus pályázatban is a nyomtatványokon, nyilatkozatokon, jelentkezési lapokon az aláírásoknak szerepelnie kell!)

A pályázati dokumentációt mindig a Pályázati Felhívás 4. pontja szerinti sorrendben a hatályos jogszabályok figyelembevételével kell összeállítani!

- Tartalomjegyzék

- Pályázati Jelentkezési Lap

Ki kell tölteni a „Jelentkezési Lap” című adatlapot, melyet eredeti, cégszerű aláírással kell ellátni. A jelentkezési lapot aláíró nevét, beosztását olvashatóan is fel kell tüntetni!

Az adatlap csak a pályázati dokumentációval együtt érvényes!

- Nyilatkozatok

Egy oldalon is beküldhetők, de minden nyilatkozatnak külön pontban kell szerepelnie! Nincs erre vonatkozóan formanyomtatvány, azokat céges papíron felsorolva lehet megtenni oly módon, hogy a vonatkozó nyilatkozat szövegét vissza kell egyes szám első személyben másolni!

 *Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati dokumentációban közölt adatainak kezeléséhez a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően.

 *Nyilatkozat a pályázati felhívásban és a pályázati feltételekben foglaltak elfogadásáról.

 *Nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nincs lejárt, vagy meg nem fizetett köztartozása, nem áll bírságolás, elmarasztalás, csőd, felszámolás, végelszámolás és más hatósági eljárás alatt (beleértve a fogyasztóvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi ellenőrzéseket is).

 *Nyilatkozat arról, hogy a pályázó – termékei, szolgáltatásai minőségével, biztonságával kapcsolatban – állt-e hatósági ellenőrzés alatt tárgyévben és az azt megelőző évben. Ha igen, a hatóság lényeges kifogást vagy intézkedést tett-e. Kifogás esetében a kifogás megnevezése, a kifogás megszüntetésére tett intézkedések felsorolása.

 *Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag, valamint a pályázat tárgya (termék, termékcsalád, szoftver, szolgáltatás) harmadik személy szerzői jogait nem sérti. Ha erre alapozva harmadik személy a pályázat kiíróival szemben igényt érvényesít, a pályázó közvetlen helytállási kötelezettséget vállal.

 *Nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás a hatályos tűzvédelmi előírásokat, szabályokat betartja.

 *Költség-arány vállalási nyilatkozat. Közös pályázat esetében a pályázóknak külön-külön nyilatkozniuk kell a költségek viseléséről. (Pl: a pályázattal kapcsolatban felmerülő minden költséget 50-50%-os arányban viselik. Abban az esetben, ha csak az egyik pályázó viseli 100%-ban a költségeket, a költségek alól mentesülő pályázónak oly módon kell nyilatkozni, hogy a nevesített pályázók közös megegyezése alapján mentesül a költségviseléstől.)

 *Gyártói engedélyező nyilatkozat. Abban az esetben, ha a pályázó nem azonos a pályázott termék/termékcsalád, szoftver gyártójával, a gyártó írásos hozzájárulása (nyilatkozata) a pályázaton való részvételhez.

- A pályázati eljárási díj befizetését igazoló banki értesítés, igazolás

A pályázat eljárási díja 190.000,-Ft + 27% (azaz 51.300,-Ft) ÁFA, összesen: bruttó 241. 300,-Ft, amely benyújtott pályázatonként fizetendő.

Európai Unión belüli, közösségi adószámmal rendelkező, nem magyarországi székhelyű pályázó esetében összesen 190. 000,-Ft/pályázat.

Pályázati eljárási díj befizetése Európai Unión belüli, közösségi adószámmal NEM rendelkező, nem magyarországi székhelyű pályázó esetében: a pályázati díjat áfa összeggel növelten kell teljesíteni, azaz pályázatonként 241.300,-Ft eljárási díj fizetendő.

A számla mihamarabbi kiállításához és megküldéséhez szükséges a 4.2.5. pontban kért adatok megküldése az ott feltüntetett e-mail címre.

- A pályázó bemutatása

A pályázó 3 oldal terjedelemben, tömören mutassa be a szervezetet (történetét; üzleti, esetleg jogszabályi környezetét; legfontosabb termékeit, szolgáltatásait; éves gyártási mennyiségét/értékét, árbevételét, ezen belül az exportarányt; beszállítói vevői kört, technológiai-, és alapanyagbázist, stb.), valamint minden még olyan fontosnak ítélt tényt, eseményt, amely a pályázat értékelését elősegítheti. Önértékelés alapján elemezze a vállalkozás piacképességét és piaci helyét a hasonló termékeket előállító vállalkozások között. Önkormányzatoknál mutassa be társadalmi értékét, fontosságát, hatékonyságát.

- Az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás leírása

maximum 2 oldal terjedelemben.

Az ismertetést a Pályázati Jelentkezési Lap 10. pontjában rögzített pár összesítő mondat ismétlésével kell kezdeni! Emelje ki az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás azon előnyeit, melyek a felhasználás, energiahatékonyság, környezettudatosság, fenntarthatóság szempontjából kedvezőbbek a hasonló termékekhez, szolgáltatásokhoz képest.

- Az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás hazai és külpiaci helyzetének ismertetése

maximum 1 oldal terjedelemben.

A pályázat tárgyának ára, ár-érték aránya; összehasonlítás a nemzetközi piacon való elhelyezkedésről (hova sorolható önértékelés alapján a pályázat tárgya funkcióban, árban); értékesítés, piaci bevezetés, elvárások, eredmények leírása; tájékoztatás a piaci törekvésekről (jövőkép), célkitűzésekről; referenciák bemutatása; piaci részesedés elemzése. Az elmúlt időszak trendjeinek, valamint a kitűzött célok elérésének bemutatása. Vevői elégedettség vizsgálata (olyan eredmények bemutatása, melyek alátámasztják, hogy a szervezet működése a vevői igények lehető legjobb kielégítését szolgálja).

- Jogszabályi megfelelőségi dokumentumok

A pályázat tárgyának minősülő áruhoz/árucsaládhoz, szoftverhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó minden olyan dokumentum, amelyeket a fogyasztóvédelmi és egyéb jogszabályok megkövetelnek. Az előírásokon felül a fogyasztók érdekében önként vállalt kötelezettségek bemutatása, dokumentálása. (A csatolandó legfontosabb dokumentumok tételes felsorolását – a teljesség igénye nélkül – a 2. sz. Melléklet tartalmazza.)

- A környezetvédelmi teljesítmény bemutatása

maximum ½ oldal terjedelemben

A környezetvédelmi előírások betartása a gyártásnál, csomagolásnál, szolgáltatásnál. A környezetvédelmi szempontok érvényesülése a termékben, szolgáltatásban, valamint az áru/árucsalád és szolgáltatás létrehozása, felhasználása és megsemmisítése során. Esetleges kapcsolódás különböző környezetvédelmi eseményekhez, társadalmi szervezetekhez. Energiahatékonyság bemutatása a cég működésében és a pályázat tárgyának előállítása során. (Vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés igazolása, pl.: hulladékkezelés.)

- A termékről/termékcsaládról, szoftverről, szolgáltatásról minden érvényes, harmadik fél által kiállított minősítő dokumentum

(Például: szakvélemény, minősítő bizonyítvány, tanúsítvány, vizsgálati jelentés másolata.) Jelen esetben a harmadik fél igazolása minden esetben szükséges, még akkor is, ha a jogszabályok a gyártóra/forgalmazóra bízzák a termék-megfelelőség igazolását.

- Iparjogvédelmi és szellemi Tulajdon védelmét igazoló dokumentumok másolatai

- Az alkalmazott minőségirányítási rendszer tanúsításáról szóló okirat másolata (például: ISO, TQM, HACCP).

(Megjegyzés: nem általános pályázati feltétel, de előnyt jelent, ha a pályázó tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkezik.) Amennyiben a pályázó tevékenységére – jogszabály által – kötelező valamilyen minőségirányítási rendszer (például: HACCP) alkalmazása, abban az esetben a tanúsítás igazolása is alapvető pályázati feltétel. Abban az esetben, ha a pályázó rendelkezik minőségvizsgáló laboratóriummal, a pályázat tárgyát képező áru/árucsaládra, szoftverre, szolgáltatásra vonatkozó saját vizsgálati jegyzőkönyvet, és annak külső akkreditáló szervezet általi elfogadását, jóváhagyását is mellékelni kell.

- A termék/termékcsalád, szolgáltatás korábbi pályázatokon – Magyarországon vagy külföldön – elnyert minősítő díjak, elismerések tanúsító okiratainak másolatai; kiállításokon, vásárokon elnyert díjak, oklevelek, védjegyhasználatra vonatkozó okiratok másolatai.

(Például: Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj, Kiváló Magyar Élelmiszer Tanúsító Védjegy, Környezetbarát Termék Védjegy, stb., Hazai és nemzetközi szakmai versenyeken elért díjak, helyezések.)

- A termék/termékcsalád, szoftver, szolgáltatás egészét (alkalmazási környezetében is) és jellemző részleteit bemutató fotók.

– Nyomtatott formában.

– Elektronikus formában, elektronikus adathordozón (pendrive).

A Pályázati dokumentáció összeállítási sorrendjének meg kell egyeznie a 4.2. pontban közölt felsorolással.

A Pályázatok elbírálása

A zsűri az értékelések eredményét a szakértői jelentések figyelembevételével készített díjazási ajánlással együtt terjeszti a Kiírók Tanácsa elé.

A zsűri az értékelésnél figyelembe veszi:

a pályázott termékek forgalomba hozatali jogszabályi megfelelőségét; a pályázati dokumentáció tartalmi és esztétikai teljességét; a pályázatra benyújtott áru/árucsalád, szolgáltatás biztonságosságát, megfelelőségét, minőségét, újszerűségét, piacképességét, gazdasági hasznosságát, exporterejét; az energiatakarékos, környezetbarát megoldások alkalmazását, a fogyasztónak kínált előnyöket; a megfelelőséget igazoló, harmadik fél – tanúsító szervezet – által kiállított tanúsítványt vagy szakvéleményt; a szakértők állásfoglalását; a minősített, akkreditált laboratóriumok vizsgálatainak eredményeit; minőségirányítási rendszer alkalmazását (például: ISO, vagy élelmiszerek esetében HACCP); a szellemitulajdon-védelmi tudatosságot; korábban elnyert díjak, tanúsító védjegyek meglétét; a fogyasztónak kínált önként vállalt további előnyöket; a pályázati anyagokban szereplő pénzügyi adatok hihetőségét és hitelességét; lényeges hatósági kifogásokat, intézkedéseket, elmarasztalásokat, folyamatban levő vitás ügyeket;  kreatív ötleteket, szokatlan és újító, jövőbe mutató megoldásokat; munka- és tűzvédelmi előírások meglétét, betartását.

A Pályázatok értékelése öt fordulóban, rosta jelleggel történik. Ez azt jelenti, hogy minden fordulónál, ha szükséges egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, meghatározott határidővel. Amennyiben ez nem történik meg időben és 100%-ig maradéktalan javítással, ezek a pályázatok nem jutnak tovább a következő zsűrifordulóra. A végső zsűriforduló után születik meg a döntés a védjegyhasználatokról. A zsűri a pályázatok vizsgálatait ismételt vizsgálatokkal is ellenőrzi. Ezzel egyidőben a pályázatokhoz kapcsolódó kommunikációs felületeket is kontrollálja, de szúrópróba (sorsolás) alapján próbavásárlásokat is eszközölnek.

A szigorú követelményrendszernek és pályázati értékelésnek köszönhetően az Érték és Minőség Nagydíj elnyerésének – mely által a védjegy használói egy elit klub tagjaivá válhatnak – nem egyszerű a megfelelés.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázaton résztvevők díjazása

A Kiírók Tanácsa döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerik az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát és ezzel együtt a védjegyhasználat alatt az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető címet. A védjegyhasználat a díjazás évében ingyenes, további viselése viszont csak a szakértői ellenőrzés után, annak pozitív állásfoglalása alapján és már díjkötelesen lehetséges. A védjegyhasználatot magyar és angol nyelvű, Balázs Károly grafikus művész által tervezett kitüntető oklevél tanúsítja. Jelképe a Ferenczy Noémi Díjas iparművész dr. Szőcs Andrea által tervezett egyedi, az Érték és Minőség Nagydíj emblémával díszített trófea.

A védjegy elnevezése angolul: Value & Quality Award

 

A 2022. évi Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát elnyert pályázatok

 

 

A pályázati rendszer lehetőséget biztosít a védjegyhasználatokon felül is a különböző területeken legkiemelkedőbb pályázatok különdíjakkal történő elismerésére.

2022-ben az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának egyéb elismerései

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának különdíjait Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a pályázat fővédnöke vagy képviselője adja át.

A Nívódíjakat és Különdíjakat magyar és angol nyelvű, Sárkány Gábor által tervezett kitüntető oklevél tanúsítja. Jelképe a Ferenczy Noémi Díjas iparművész dr. Szőcs Andrea által tervezett egyedi, az Érték és Minőség Nagydíj emblémával díszített trófea.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Vállalkozási Nívódíj

Az elismerést azon gazdálkodó szervezetek érdemelhetik ki, amelyek bizonyítottan hosszú ideje kiemelkedő színvonalú értékeket állítanak elő. Fejlesztéseikkel, innovációikkal is hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez, piaci munkájukkal tartósan öregbítik a magyar gazdaság jó hírét. Az idei elismerést a legtöbb ÉMIN védjegyet használó Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. érdemelte ki.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíj

A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek alkotói nyerhetik el, akik pályázatuk újdonság értékével a tárgyévben kiemelkedően mutatták meg a hazai alkotóerőben rejlő kreativitást a magyarországi vállalkozói kultúra tükreként.

A Nívódíjat Terék József előadóművész: Tárogató Hungarikum Koncert Online Edition 2021 megnevezésű pályázata nyerte el.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíj

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíj a környezet védelméért, a Föld ökológiai egyensúlyának megőrzéséért, a fenntartható civilizációs fejlődés biztosításáért. A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek nyerhetik el, amelyek mérhető módon hozzájárulnak a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az energiatudatos környezet alakításához, fejlesztéséhez. A különdíjjal a KARSAI Műanyagtechnika Feldolgozó és Szerszámgyártó Holding Zrt: Magaságyás légáteresztő fallal elnevezésű pályázata lett jutalmazva.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíj

A különdíjat a XXI. század technológiájának kiemelten kreatív alkalmazásáért, az élet minőségének javítása és megóvása céljából bemutatott magas szintű pályázat érdemelheti ki. A Nívódíj idei tulajdonosa a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.: „Zöldülj velünk” szemléletformáló programja.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Év Felfedezettje Díj

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Év Felfedezettje Díjat olyan vállalkozás érdemelheti ki, amelyik pályázatában kiemelten kezeli a helyi természeti értékek felhasználásával az ember jobb közérzetének elősegítését, magas minőségi színvonalú termékekkel vagy szolgáltatással, kiemelkedően igényes pályázati dokumentáció összeállításával. Az év felfedezettje az Optimális Biztosítási Kft.: Optimális Akadémia RINO képzési programja lett.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Lokálpatrióta Különdíj

A Különdíjat az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa ítéli oda annak a díjazott pályázónak, aki pályázatában példa értékűen mutatja be, hogy miként kötődik saját szülőföldjéhez, munkát és munkahelyet teremtve, tevékenyen részt vesz annak fejlesztésében és felvirágoztatásában a helyi sajátosságok messzemenő figyelembevételével. Lokálpatrióta különdíjjal lett jutalmazva a Panyolai Szilvórium Zrt.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Ifjúságért Nívódíj

A Nívódíjat hagyományteremtő céllal azért alapította a Kiírók Tanácsa, hogy elismerje azt a kiemelkedő tevékenységet, melyet egy díjazott vállalkozás a fiatalság tanulási és tanítási folyamatainak folyamatos fejlesztéséért, megújításáért végez a korszerű oktatási trendek és eszközök figyelembevételével és alkalmazásával. Az Ifjúságért Nívódíjat idén a Balázs-Diák Kft. érdemelte ki.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiíróinak különdíjai

A DIAMOND Szervezőiroda Bt. Különdíja

A DIAMOND Szervezőiroda Bt. megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázathoz kapcsolódó HÍRMONDÓ különdíjat. Az általa kiválasztott, tárgyévben védjegyhasználatot nyert pályázó részére felajánl a www.emin.hu honlapon egy évig tartó állandó önálló megjelenési lehetőséget, melyet tetszés szerint frissíthet, továbbá lehetőséget biztosít a pályázatot meghirdető sajtótájékoztató sajtóanyagiban saját információs anyag elhelyezésére 100 példányban. A különdíjat a DIAMOND Szervezőiroda Bt. az Otthonod 2000 Interior Design Alkotócsoportnak ajánlotta fel. A különdíjat Dr. Szőcs Andrea képzőművész által készített egyedi dísztárgy és Balázs Károly grafikusművész által készített díszoklevél tanúsítja. A különdíjat Kiss Károlyné Ildikó az ÉMIN védjegy alapítója adja át.

Az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft. Különdíja

A különdíj az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft. által kiválasztott díjazott pályázónak a díj elnyerését követő évben egy tetszőlegesen választott üzemére vonatkozó robbanásvédelmi szakértői vélemény kiadása. Az idei különdíjas a KARSAI Műanyagtechnika Feldolgozó és Szerszámgyártó Holding Zrt. A különdíjat Dr. Szőcs Andrea képzőművész által készített egyedi dísztárgy és díszokirat tanúsítja. Az elismerést Bálint Ágnes asszony az ExVA Kft. ügyvezető igazgatója adja át.

A Hajnal Húskombinát Kft. Különdíja

A sokszoros Érték és Minőség Nagydíjas, Gazdaságért Nívódíjas Hajnal Húskombinát Kft. 2016. évben eltávozott vezetője, Hajnal László úr emlékére – akinek szívügye volt a kiemelkedő minőségű termékek elismerése – hagyományteremtő céllal különdíjat alapított. A különdíj a Hajnal László Emlékdíj. A különdíjat élelmiszeriparhoz kötődő pályázónak ítéli oda a cég vezetősége. Az elismerés a védjegyhasználatot nyert termékek forgalmazása a cég üzleteiben. A különdíjat hollóházi porcelán váza és a forgalmazás tényét rögzítő okirat jelképezi. Az elismerést idén a FIWI-HŰT Kft. érdemelte ki. Az elismerést Hajnalné Raucsik Krisztina ügyvezető igazgató, cégtulajdonos adja át.

A Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. Különdíja

Az általa kiválasztott védjegyhasználatot nyert pályázónak különdíjként egy prémium kategóriás saját gyártású termékcsomagot ajánl fel. A különdíjat az Otthonod 2000 Interior Design Alkotócsoportnak ajánlotta fel. A különdíjat a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. vezérigazgatója, Károlyi László úr adja át.

A SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft. Különdíja

A SZÁM-PONT Kft. különdíjat ajánl fel az általa kiválasztott védjegyhasználatot nyert pályázónak: Csapatépítő tréning külső helyszínen, kiegészítve HR és Marketing tanácsadással. Értéke: 600.000,- Ft. A különdíjat a Tudás Almája kerámia dísztárgy és Díszokirat tanúsítja. Az elismerést a CREATON South-East Europe Kft.-nek Csalló Andrea, a SZÁM-PONT Kft. tulajdonos ügyvezetője adja át.

 

Különböző Szervezetek által felajánlott különdíjak

Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. Különdíja

A Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. hosszú évek óta folytat sikeres és szerteágazó tevékenységet a Nyugat-Balkán országaiban gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi területeken egyaránt. Különdíjként felajánlja egy általa kiválasztott kitüntetett vállalkozásnak piacra jutást elősegítő információit a nyugat-balkáni régió, díjazott által kiválasztott célországába. A különdíjat Galambos Attila, a cég ügyvezető igazgatója adja át az idei különdíjas CREATON South-East Europe Kft.-nek.

Farkas Bertalan Oktatási és Módszertani Központ Különdíja

Az általa kiválasztott, felelősségvállalás terén kiemelkedő példát mutató, védjegyhasználatot nyert pályázót különdíjjal jutalmazza. A különdíjat a Szojuz–36 űrhajó indítókulcsának replika másolata és díszokirat tanúsítja. Az elismerést Farkas Bertalan nyugállományú dandártábornok, az első magyar űrhajós, a Farkas Bertalan Oktatási és Módszertani Központ névadója és szakmai tanácsadója adja át a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.-nek.

A Health-ness Prevenció-promóciós, Rehabilitáció-segítő, Oktatási és Jótékonysági Alapítvány Különdíja

Az alapítvány kuratóriuma által kiválasztott díjazott egy éven keresztül használhatja weboldalán és kiadványain a Health-ness Alapítvány logóját, valamint az alapítvány is feltünteti egy éven át minden reklám- és marketing kiadványán, kommunikációjában és weboldalán a különdíjas pályázó nevét és logóját. A különdíjat az alapítvány kuratóriumának elnöke, Gláser Katona Zsuzsa adja át az ORIENTAL HERBS Kft.-nek: A TCM, azaz a hagyományos kínai orvoslás protokollja  Chi-Huang Medical Center Gyógyító Központban  pályázatáért.

 

A Magyar Elektronikai Egyesület Különdíja, az ELEKTROTECHNIKA KÜLÖNDÍJ

Az elismerést az energia, energetika, elektronika, méréstechnika, épületvillamosság, világítástechnika elektronikai témakörökben díjazott pályázó érdemelheti ki. A különdíj a 120 éves Magyar Elektrotechnikai Egyesület 112 esztendős Elektrotechnika című folyóiratában egy címoldali megjelenés, valamint a nyertes pályázat cikk formájában történő bemutatása. A különdíjat díszoklevél tanúsítja, melyet Tóth Péterné Marketing és Kommunikációs referens ad át az Otthonod 2000 Interior Desig Alkotócsoportnak.

A SÉRÜLTEK.hu MAGAZIN Különdíja: az ODAFIGYELÉS DÍJ

A SÉRÜLTEK.hu MAGAZIN különdíjának célja a segítséggel élő emberek számára kifejlesztett, a kereskedelemben már forgalomban lévő vagy már gyártás alatt álló eszközök, gépek, találmányok felkutatása és elismerése, melyek a segítséggel élők számára értéket jelentenek. Az elismerést díszoklevél jelképezi. A különdíjat Horváth László Tibor, a magazin főszerkesztője adja át a Dent -Art-Technik Kft-nek.

A Transilvanum Alapítvány Különdíja

A Transilvanum Alapítvány közössége és rendezvényei öt éve kínálnak találkozási pontot a sikeres erdélyi származású üzletembereknek, művészeknek, szakembereknek. Az Alapítvány kuratóriuma a Transilvanum különdíját olyan erdélyi szervezetnek ítéli oda, mely kimagaslóan sokat tett az erdélyi termékek, szolgáltatások és kultúra népszerűsítéséért. A különdíjat egy egyedi emlékplakett jelképezi. A díjazott szervezet kiemelt vendégként vehet részt és bemutatkozhat a 2023. év elején rendezendő – az alapítvány egyik legjelentősebb rendezvényén – Transilvanum Gálán. Az elismerést Simó Klára, a Transilvanum Alapítvány elnöke adja át az Otthonod 2000 Interior Design Alkotócsoportnak.

A MÉDIA jelenléte az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatban

Az Érték és Minőség Nagydíj pályázat eseményeit mindig széles média-érdeklődés kíséri.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat egyik legfontosabb feladata, hogy felhívja a figyelmet a kiemelkedő minőségű termékekre és szolgáltatásokra. Arra, hogy ne az ár legyen a meghatározó, hanem az ár-érték arány, hiszen lényeges, hogy ne kidobott pénz legyen a vásárlások ellenértéke. Ebben a média közreműködése és segítsége elengedhetetlen, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat ismertsége és sikeressége a média nélkül nem valósulhatna meg, hiszen nem elég látni, látszani is kell! Köszönetül a Pályázat Kiírói Tanácsa létrehozta Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíjat, melyet annak a nyomtatott vagy elektronikus médiának ítél oda, amely megítélése szerint a kiírás évében a legtöbbet tett a kiemelkedő minőségű értékek bemutatásáért, ezen belül az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer népszerűsítéséért. A díjazás tényét saját kommunikációjában használhatja. Ez évi díjazottjaink: a TV2 Hírigazgatóság műsorainak szerkesztőségei, az M1 Csatornaigazgatóság alkotógárdája, a Ripost szerkesztősége.

A Nívódíjat magyar és angol nyelvű, Sárkány Gábor által tervezett elismerő oklevél tanúsítja. Jelképe a Ferenczy Noémi Díjas iparművész dr. Szőcs Andrea által tervezett egyedi, az Érték és Minőség Nagydíj emblémával díszített trófea.

A Trade magazin kommunikációs felajánlása

A Trade magazin októberi száma ÉMIN melléklettel jelenik meg, ahol a díjátadó összefoglalójával és a zsűri köszöntőjével együtt az összes díjazott is felsorolásra kerül. Ezen felül minden díjazott kap egy 30% kedvezményre jogosító vouchert, amit felhasználhat a Trade magazin egyik lapszámában történő megjelenésre.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát elnyert termékek felügyelete

A szerződő felek tevékenysége során bekövetkezett, szerződést érintő valamennyi változásról a feleknek haladéktalanul írásban értesíteni kell egymást!

A Kiírók Tanácsa és a védjegyoltalom jogosultjai feladata, hogy az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat szerint minősített termékeket, termékcsaládokat, szolgáltatásokat megfelelőség és a díjazás tényének díjazott általi publikálása szempontjából ellenőrizzék, illetve ellenőriztessék. Rendkívüli ellenőrzés abban az esetben lehetséges, ha a védjegyhasználó méltatlanná válik a védjegyhasználatra, vagy negatív bejelentés érkezik a pályázott termékkel, szolgáltatással kapcsolatban. Az ellenőrzésre kijelölt szervezet: a DIAMOND Szervezőiroda Bt., mely jogosult alvállalkozók bevonására.

Amennyiben az ellenőrzött áru, árucsalád, szolgáltatás az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogának odaítélésekor benyújtott termék, termékcsalád minőségéhez képest romlik, a negatív bejelentés igaznak bizonyul és a pályázó nem hajtja végre az ellenőrzést végző szervezet által előírt módosításokat, intézkedéseket, a díj viselésére méltatlanná válik, a védjegyhasználati jog visszavonható, melyről a Kiírók Tanácsa a nyilvánosságot értesíti. Abban az esetben, ha a díjazott termékkel, szolgáltatással szemben hatósági eljárás indul, a Kiírók Tanácsa a díj használatát felfüggesztheti, hatósági elmarasztalás esetén visszavonja, és nyilvánosságra hozza.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatával kapcsolatos minden változás nyilvánosságra kerül, adott esetben a média értesítésével együtt.

A védjegyhasználati jog megszűnése

A védjegyhasználati szerződés megszűnésével a védjegyhasználati jog és a Kitüntető Cím használati joga is megszűnik.

A szerződés a védjegyhasználó részéről hatvan (60) napos felmondási idő betartása mellett felmondható indokolás nélkül a védjegyhasználati év végére. A védjegyhasználati év fordulója minden esztendő augusztus 31. Ha a felmondás legkésőbb június 30-ig nem érkezik meg a jogosulthoz, a védjegyhasználó köteles megfizetni a teljes védjegyhasználati díjat. A védjegyhasználat felmondása kizárólag írásban, a DIAMOND Szervezőiroda Bt. Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Pályázati Titkárság H-1172 Budapest, Gátfutó u. 15., vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre történő megküldéssel lehetséges.

A védjegyhasználati szerződés azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondható súlyos szerződésszegés esetén.

A szerződésben külön megjelölt eseteken túlmenően az alábbi esetekben lehetséges a szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetése:

Ha a védjegyhasználó

– a szerződést vagy az eljárásrendet súlyosan megszegi, ideértve a méltatlanság esetét;

– a védjegyhasználati szerződés alapján fizetendő díjakat felhívás ellenére sem fizeti meg;

– a védjegyhasználó ellen csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás indul.

A győztesek bemutatása

Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntetést szerzett termékek és gyártóik, a nagydíjas szolgáltatások és szolgáltatóik díjmentesen kerülnek bemutatásra az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer hivatalos magyar és angol nyelvű elektronikus katalógusában, mely külföldi kiállításokon, üzleti fórumokon jelenik meg, eljut a gazdaságdiplomácia képviselőihez.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat információi, a díjazottak bemutatása, a pályázat felhívása, illetve az online is letölthető jelentkezési lap a www.emin.hu címen található. A weboldal díjmentes kommunikációs felületet biztosít a pályázat partnerei számára fontos, közérdeklődésre számot tartó információik közlésére.

A pályázat Kiírói Tanácsának tagjai és támogatói saját internetes felületükön megjelenést biztosítanak a díjazottaknak.

A pályázat alapítói és működtetői hiszik és vallják, hogy az Érték és Minőség Nagydíj védjegy üzenetével hathatós segítséget jelent a minőségi magyarországi és a Kárpát-régióban gyártott termékek és előállítóik gazdasági tevékenységében. A nálunk fejlettebb gazdaságú országokban hosszú évek óta nagyon fontos tényező, hogy a vállalkozások valamilyen tanúsító védjeggyel kívánják igazolni termékeik kiválóságát.

A 2022. évi Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiíróinak, fővédnökének és támogatóinak bemutatása

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat működtetőinek és védjegyhasználóinak gyártás-filozófiája szerint a termék életében a magas minőség kiemelten fontos, büszkén vallják és hirdetik, hogy a minőség és szakértelem soha nem lehet megalkuvás kérdése.

A Pályázat kiírói

A pályázat a kiírók anyagi és szakmai összefogásával valósul meg.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiírói saját tevékenységükkel is törekednek olyan koncepciók kidolgozására és megvalósítására, mellyel a kiváló termékeket előállító gazdálkodó szervezetek üzleti sikereit is elősegíthetik.

 

A DIAMOND Szervezőiroda Bt.

Mottónk: A jó bornak is kell CÉGÉR, az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy is egy CÉGÉR!

A DIAMOND Szervezőiroda fő tevékenysége az alkotó elme által létrehozott kiemelkedő értékek felkutatása, értékelése, melyet elsősorban az innovatív vállalkozások piaci pozíciójának segítése érdekében végez.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer működtetésével versenyképes termékeket/szolgáltatásokat mutat be Magyarországon és a Kárpát régióban egyaránt. Olyan termékeket (árukat, szolgáltatásokat) és gazdasági-, kulturális szervezeteket értékel, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan jóval az átlag felett, kiemelkedő színvonalon dolgoznak.

Segítséget nyújt a tudásvagyon minél tágabb körű, hatékonyabb védelme és felhasználása érdekében.

Partnereinek folyamatos díjmentes kommunikációs felületet biztosít a www.emin.hu honlapon.

 

ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft.

Küldetésünk: biztonságosabb hellyé tenni a világot!

Az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft. egy több évtizedes múltra visszatekintő vizsgáló és tanúsító cég, amely széleskörű szolgáltatásainak köszönhetően segítséget tud nyújtani minden olyan iparágnak, ahol kiemelt és fontos szempont a biztonságos munkavégzés.

Az ExVA olyan akkreditált tanúsítószervezet melynek tanúsítványai nem csak hazánkban de Európában és globálisan is elismertek. A termékvizsgálat és tanúsítás jogilag szabályozott környezetben, kimagasló színvonalon zajlik. A jól felszerelt laboratóriumában több, mint 150 féle vizsgálatot végeznek. Egyedi vizsgálóberendezéseket is gyártanak.

Az ExVA évek során bebizonyította, hogy tevékenysége nélkülözhetetlen, mint a hazai, mint a külföldi piacon egyaránt. Partnerei bizalommal választják az ExVA Kft.-t, mert ahol mások a problémát látják, Ők a megoldást.

 

 

Hajnal Húskombinát Kft.

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása!”

/Morus Tamás/

Magyar tulajdonú családi vállalkozás. Apáról fiúra, fiúról unokára száll a szakmai tudás és a végeredmény nap mint nap kóstolható. A Kisalföldön helyezkedik el, Győrtől 8 km-re, egy ipari parkban. Hazai félsertést dolgoznak fel változatos formában, melyeket saját bolthálózatukon kívül a különböző áruházláncokban forgalmaznak. A Hajnal Húskombinát Kft. filozófiája minőségcentrikus, amit hagyományokra építve, korszerű körülmények között valósít meg. Fontos, hogy a termékek magyar alapanyagokból készülnek, ahogy ők mondják: „családunktól családod asztalára”.

 

LEGRAND Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.

 „A jövőt nem megálmodni kell, hanem tenni érte, hogy megtörténjen.” /Saint-Exupery/

Több mint villanyszerelés: Legrand

A Legrand Zrt. idén 30. évfordulóját ünnepli a Legrand Csoport tagjaként, életünk minőségét jobbító megoldásokat kínálva szinte bármilyen épülettípusra, legyen az a nagy teljesítményű energia elosztó rendszer, okos otthon, vagy akár datacenter infrastruktúra. Számtalan saját fejlesztés, gyártás és ezekhez kapcsolható elismerések hosszú listája mutatja, hogy a Legrand név mára összefonódott a megbízhatósággal és a megújulással. Ezért lett a szlogenünk #legrandimprovinglives.

 

SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft.

SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft. 2021-ben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Tevékenységük az ország teljes területére kiterjed, megoldáscentrikus szemléletük, a segíteni akarás hatja át minden projektjüket a humánerőforrás-fejlesztés széles területén: legyen szó felnőttképzésről, munkaerőpiaci szolgáltatásról vagy pályázatírás-pályázati tanácsadásról.

A Társaság nagy hangsúlyt helyez az oktatási tevékenységére, a felnőttképzés változásai közepette is tevékenységük fókusza, hogy a képzésen résztvevők időtálló, a munkában és az élet minden területén használható tudást kapjanak. Szakmai tanfolyamaik mellett tréningjeik és készségfejlesztő képzéseik egyaránt népszerűek lakossági és céges célcsoport körében.

Kiemelten fontos szerepet tulajdonítanak a szakmai hitelességnek, ezért 9 fős szakmai vezető tanácsadóval dolgoznak együtt, akikkel azonnal reagálnak a változó piaci kihívásokra. Széles képzési tapasztalatukat felhasználva állnak az új kihívások elé.

Önmagukra elsősorban nem szervezetként, hanem családként tekintenek, munkahelyi és civil életben egyaránt támogatják egymást. Mindezt pozitív, mosolygós légkörben teszik.

 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat támogatói

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eseményeinek fővédnöke:

Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, egykori ipari és kereskedelmi miniszter, a hazai gazdaság helyzetét jól ismerő szakpolitikus. Alelnök úr közel három évtizedes politikai pályája alatt mindvégig következetesen képviselte a hazai ipar minőségi fejlesztésének ügyét. Hiszi, hogy a XXI. század globális gazdasági versenyében hazánk csak patrióta gazdaságpolitikát követve lehet sikeres.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat szakmai támogatója az Agrárminisztérium, a védjegyhasználati okleveleket és trófeákat Farkas Sándor úr, az Agrárminisztérium miniszter-helyettese adja át.

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese, 1998 óta országgyűlési képviselő. Szívügye az agrárium, amelyben évtizedek óta dolgozik, de közéleti szerepvállalásának középpontjában is a mezőgazdaság áll. Vallja, hogy az ágazat XXI. századi sikerének kulcsa a minőség, a termelésben és feldolgozásban egyaránt, annak érdekében, hogy a családok asztalára kiváló minőségű magyar élelmiszerek kerülhessenek.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat szakmai partnere:

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 2012. március 15-én alakult meg. A hivatal az Agrárminisztérium háttérintézményeként országos hatáskörben felügyeli az élelmiszerlánc-biztonsági szabályok betartását, küzd az élelmiszerhamisítások és a feketegazdaság ellen. A hivatal küldetése a 2014-ben kidolgozott Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása, a magyar élelmiszerlánc-biztonság védelme és javítása a termőföldtől az asztalig. Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a vásárló minőségi élelmiszerrel találkozzon. Ennek érdekében a hagyományosnak mondott hatósági intézkedések hatékonyságának javítása mellett a NÉBIH nagy figyelmet fordít az ellenőrzésekből, vizsgálatokból eredő információk gyűjtésére, feldolgozására és közérthető módon való megosztására, kommunikálására. A hivatal kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a szakmai érdekeken túl mindenkor eleget tegyen a magyar lakosság elvárásainak. Teszi ezt a folyamatosan fejlesztett laborhálózatával és a szerteágazó szakértelemmel rendelkező szakemberei által alkotott tudásbázissal.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy feltüntetése olyan üzenet, amely kulcs a sikerhez!

 

Kiss Károlyné Ildikó,

az Érték és Minőség Nagydíj alapítója

Budapest, 2022. szeptember 8.; az Érték és Minőség Nagydíj Kiírói Tanácsa

További információ: http://www.emin.hu