Sajtó-háttéranyag letöltése: http://www.emin.hu/documents/2019/2019_emin_hatterinformacio.doc


Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy mérce és egyben útmutató, mellyel olyan márkát építünk, amely valós értéket hordoz. Népszerűsíti hazánk és a Kárpát-régió legfontosabb kincsét a szürkeállomány teljesítményét, mely alkalmas gazdasági sikerek megvalósítására, mert mint tudjuk: „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma.” /gróf Széchenyi István/

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy megalapításával és bevezetésével bővült a lehetősége azok megmérettetésének és elismerésének, akik a kiválók között a legkiemelkedőbbek akarnak lenni. Az elmúlt évtizedekben sokat változott a gazdasági helyzet, rengeteget fejlődtek a magyar termékek, nőttek az exportlehetőségek, megerősödtek a határon túli magyar vállalkozások. Egyre fontosabb szerep jut azoknak a megkülönböztető jelzéseknek, amelyek kiemelkedő eredményekre és teljesítményekre hívják fel a figyelmet. Egy ország gazdasági erejét talán a legjobban az mutatja, ha minél több minősített, tanúsított termékkel rendelkezik. Egy minőségtanúsító pályázati rendszer a gazdaságélénkítés alternatív programjaként szervesen illeszkedik a kormányzat gazdasági stratégiájához. Híd az alkotó gyártók/szolgáltatók és a fogyasztók között. A díjazott pályázatok alapját képezhetik egy tanúsított és ellenőrzött exportképes termékkörnek. A védjegy ugyanakkor segítséget nyújt a fogyasztóknak a tudatos vásárláshoz. Feltüntetése közvetlen pozitív üzenetet hordoz, direkt módon irányít az eligazodásban.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy a kiválóságot képviseli tovább örökítve az ősi értékeket, a Védjegytörvényben foglaltak szellemében, nemzetközi bevezetésre is alkalmasan.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiíróinak – a DIAMOND Szervezőiroda Bt-nek, a Hajnal Húskombinát Kft-nek, a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt-nek, a Poli-Farbe Vegyipari Kft-nek, a ProfessionCert Kft-nek és a mezőcsávási székhelyű SSM & SIU Kft-nek – anyagi és szakmai összefogásával valósul meg.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eseményeinek fővédnöke Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke. A pályázati rendszer kiemelt támogatója a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, külhoni támogatója a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiemelt önkormányzati Partnere Gyula város önkormányzata.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Stratégiai Partnerei a Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft., az Élelmiszervállalkozók Versenyképességéért Egyesület és a Trade Magazin kollektívája.

Egy minőségtanúsító védjegyet működtető szervezet akkor lehet sikeressé, válhat védjegyük ismertté, ha a szűkebb pátriájukat és a helyi vállalkozásokat legjobban ismerő szervezetekkel együtt akar és tud működni. Sikeres magyar gazdaság csak sikeres régiók, városok, falvak, illetve az ott működő sikeres vállalkozásokon keresztül valósulhat meg.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat meghirdetésére minden év márciusában, nyilvános sajtótájékoztató keretében kerül sor. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eredményhirdetése minden év szeptember elején ünnepélyes keretek között, az Országház felsőházi termében történik.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy megtestesíti, kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét az értékek, valamint a tanúsított minőség iránt.

Az Érték és Minőség Nagydíj Kitüntető Cím azon termékek, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen jó minőségű termékek előállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának.

A pályázat díjazottjai olyan példaértékű modelleket jelenítenek meg, amelyek hozzájárulnak a gazdaság fejlesztéséhez. Az Érték és Minőség Nagydíj korszerű, napjaink kihívásainak is megfelelő tanúsító védjegy, mely a kiemelkedő minőségű értékek (áruk és szolgáltatások) egyértelmű megkülönböztetésével orientálja a fogyasztókat a globalizálódó piacgazdaság egyre bővülő termékkínálatában.


AZ ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ PÁLYÁZATI RENDSZER CÉLJA

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer célja, hogy elismerje a pályázaton megfelelő áruk és szolgáltatások magas minőségi színvonalát, elősegítse a nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedő minőségű, magas hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk előállítását, ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését. Járuljon hozzá a pályázaton minősítést szerzett termékek és szolgáltatások gyártóinak piaci munkájához, export-tevékenységének fejlesztéséhez. Emellett feladata, hogy segítséget nyújtson a fogyasztóknak a minőségtudatos választásban. Eszközrendszerével járuljon hozzá az egészségtudatos, energiahatékony termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez és forgalmazásához. Támogassa a magas hozzáadott értékű, tudásalapú termékek megjelenését és a szellemitulajdon-intenzív iparágakban tevékenykedő vállalkozások érvényesülését és szolgálja a gyártók, a forgalmazók és szolgáltatók aktív minőségpolitikájának fejlesztését.


PÁLYÁZATRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

A pályázaton részt vehet minden, a pályázati főcsoportok szerinti, a pályázat céljainak megfelelő, Magyarországon, illetve a Kárpát-régióban gyártott, forgalmazott termék, termékcsalád, szoftver, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatás, mellyel rendszert alkothat. A pályázat tárgyát képezheti továbbá önálló szolgáltatás is. Amennyiben a pályázó nem azonos a gyártóval, illetve a pályázat tárgyát képező termék, szoftver vagy szolgáltatás jogtulajdonosával, a pályázaton való részvételhez a gyártó/jogtulajdonos írásos hozzájárulása szükséges. A pályázati rendszer tisztaságát és sérthetetlenségét objektív követelményrendszer, pártatlan és független szakértői testület bírálata jelenti. Az odaítélt védjegy használatát a kiírók rendszeresen ellenőriztetik, ezzel is garantálva a biztonságot, a folyamatos minőségi színvonalat a felhasználók, fogyasztók felé.


PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A pályázatok értékelése több fordulóban történik. A pályázatokat a kiírók által felkért Szakmai Zsűri bírálja el a benyújtott dokumentáció alapján. A zsűri munkáját a Kiírók Tanácsa által felkért szakértők segítik, akik írásos jelentést készítenek.

A felkért zsűritagok és szakértők összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek. A zsűri tagjainak és a felkért szakértőknek a névsora a pártatlanság és a pályázati eljárás tisztaságának biztosítása érdekében az eredményhirdetés napjáig nem nyilvános. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatok a pályázati eljárási dokumentumok részei.

A zsűri az értékelésnél fokozottan veszi figyelembe:
−    a pályázati dokumentáció tartalmi és esztétikai teljességét;
−    a pályázatra benyújtott áru/árucsalád, szolgáltatás biztonságosságát, megfelelőségét, minőségét, újszerűségét, piacképességét, gazdasági hasznosságát, exporterejét;
−    az energiatakarékos, környezetbarát megoldások alkalmazását, a fogyasztónak kínált előnyöket;
−    a megfelelőséget igazoló, harmadik fél – tanúsító szervezet – által kiállított tanúsítványt vagy szakvéleményt;
−    a szakértők állásfoglalását;
−    a minősített, akkreditált laboratóriumok vizsgálatainak eredményeit;
−    minőségirányítási rendszer alkalmazását (például: ISO, vagy élelmiszerek esetében HACCP);
−    a szellemitulajdon-védelmi tudatosságot;
−    a forgalomba hozatal jogszabályi feltételeit;
−    korábban elnyert díjak, tanúsító védjegyek meglétét;
−    a fogyasztónak kínált önként vállalt plusz előnyöket;
−    a pályázati anyagokban szereplő pénzügyi adatok hihetőségét és hitelességét;
−    lényeges hatósági kifogásokat, intézkedéseket, elmarasztalásokat, folyamatban levő vitás ügyeket;
−    kreatív ötleteket, szokatlan és újító, jövőbe mutató megoldásokat;
−    a munka- és tűzvédelmi előírások meglétét, betartását.


AZ ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ PÁLYÁZATON RÉSZTVEVŐK DÍJAZÁSA

Az Érték és Minőség Nagydíj Kitüntető Cím
A Kiírók Tanácsa döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerik az Érték és Minőség Nagydíj, angolul: Value & Quality Award kitüntető címet és ezzel együtt az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy egy éves díjmentes használatát. A díjat magyar és angol nyelvű, Balázs Károly grafikus művész által tervezett kitüntető oklevél tanúsítja. Jelképe az Érték és Minőség Nagydíj emblémájával díszített, a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának elnyerését tanúsító magyar és angol nyelvű díszokleveleket és a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi trófeákat Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke adja át.

Külhoni vállalkozások elismerése
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat nemzetközi megjelenésének legfontosabb része a határainkon túli együttműködés. A pályázat kiírói arra is törekednek, hogy a Kárpát-medencében legaktívabban működő vállalkozások bekapcsolódjanak a pályázati rendszer munkájába. Lényeges, hogy itthoni és határainkon túl működő szervezetekkel összefogva intenzív kommunikációt folytassunk az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat ismertségének bővítéséért és a külhoni vállalkozások pályázati lehetőséginek erősítéséért.
A pályázat Kárpát-régióban történő megismerésében a Nemzetpolitikáért Felelős Állam-titkárság, az RMDSZ és erdélyi kiíró társunk működik közre. Célunk, hogy a többi magyarlakta határon túli régióban is mind jobban megismerjék az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot és az ezen régiókban tevékenykedő sikeres vállalkozások is pályázhassanak a kitüntető cím és tanúsító védjegy viselésére.
Fontos azon természetes személyek és külhoni vállalkozások elismerése is, akik tevékenységük során, hosszú időn át bebizonyították elkötelezettségüket az anyaország és a határainkon túli területek gazdasági, kulturális tevékenységének segítése és erősítése érdekében.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat különdíjai
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer keretében a Pályázat Kiírói Tanácsa, a pályázat kiírói és a kiírókon kívül különböző cégek, intézmények, szervezetek is felajánlanak különdíjakat. Különdíjat csak a tárgyévben nagydíjat elnyert pályázatok és pályázók kaphatnak, kivétel az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Életmű Díja, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíja, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Életmű Díja, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációs Nívódíja, valamint az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Emlékdíja. Az elismerést tanúsító díszokleveleket Balázs Károly és Sárkány Gábor grafikus művészek tervezték. Jelképei az egyedi iparművészeti trófeák pedig a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotóműhelyében készültek.


A KIÍRÓI TANÁCS ÁLTAL ALAPÍTOTT KÜLÖNDÍJAK

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Életmű Díja
A Kiírók Tanácsa hagyományteremtő céllal megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Életmű Díját, melyet olyan természetes személy kaphat, aki hosszú évek munkájával bizonyította elkötelezettségét a kiemelkedő minőség és a magyar gazdasági kultúra felemelkedése mellett. Kimagasló munkáját nem csak gazdasági tevékenység, hanem magas szintű szociális érzékenység is jellemzi. A különdíjat Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke adja át.
Az Életmű Díjat ajánlások alapján ítéli oda a Kiírók Tanácsa.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Vállalkozási Nívódíj
A Kiírók Tanácsa által alapított hagyomány-teremtő Vállalkozási Nívódíj elismerést azon gazdálkodó szervezetek érdemelhetik ki, melyek bizonyítottan hosszú ideje kiemelkedő színvonalú értékeket állítanak elő. Fejlesztéseikkel, innovációikkal is hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez, piaci munkájukkal tartósan öregbítik a magyar gazdaság jó hírét.
A különdíjat Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke adja át.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíj
A Kiírók Tanácsa hagyományteremtő céllal megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíjat. A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek alkotói nyerhetik el, akik pályázatuk újdonság értékével a tárgyévben kiemelkedően mutatták meg a hazai alkotóerőben rejlő kreativitást a magyarországi vállalkozói kultúra tükreként.
A különdíjat Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke adja át.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezet-védelemért Nívódíj
A környezet védelmének, a föld ökológiai egyensúlyának megőrzésének, a fenntartható civilizációs fejlődés biztosításának ösztönzésére a Kiírók Tanácsa megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíjat. A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek nyerhetik el, amelyek mérhető módon hozzájárulnak a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az energiatudatos környezet alakításához, fejlesztéséhez. A különdíjat Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke adja át.
 
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíj
A Kiírók Tanácsa hagyományteremtő céllal megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíját. A Nívódíjat a XXI. század technológiájának kiemelten kreatív alkalmazásáért, az élet minőségének javítása és megóvása céljából bemutatott pályázat érdemelheti ki.
A különdíjat Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke adja át.

Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Év Felfedezettje
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Év Felfedezettje különdíjat olyan vállalkozás érdemelheti ki, amelyik pályázatában kiemelten kezeli az ember jobb közérzetének elősegítését helyi természeti értékek felhasználásával, magas minőségi színvonalú termékekkel vagy szolgáltatással, kiemelkedően igényes pályázati dokumentáció összeállításával. A különdíjat Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke adja át.

Az Érték és Minőség Nagydíj Kommunikációért Nívódíj
A Nívódíjat az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa ítéli oda annak a nyomtatott vagy elektronikus médiának, amely megítélése szerint a kiírás évében a legtöbbet tett a kiemelkedő minőségű értékek bemutatásáért, ezen belül az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer népszerűsítéséért. A különdíjat Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke adja át. A különdíjat ajánlások alapján ítéli oda a Kiírók Tanácsa.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíj
Az elismerést egyrészről olyan Magyarországon, vagy a Kárpát-régióban tevékenykedő természetes személy kaphatja meg, aki évek óta bizonyítottan elkötelezett a határon túli térségek és az anyaország gazdasági kapcsolatainak erősítésében és bővítésében, másrészről olyan külhonban tevékenykedő szervezet, vállalkozás érdemelheti ki, amely tevékenysége során kiemelt szerepet vállal a Kárpát-medencei térségek gazdasági együttműködésében. A díj elismeri azt a tevékenységet, amely - a folyamatos kiváló minőség mellett - elkötelezett a hagyományok tisztelete, a környezet védelme és a magyarság eszméje iránt. A Kárpát Hazáért Nívódíj elismerésben minden évben egy természetes személy részesülhet. Külhoni szervezetek, vállalkozások esetében maximálisan három különdíj ítélhető oda. A különdíjat Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért felelős államtitkára adja át.
A különdíjat ajánlások alapján ítéli oda a Kiírók Tanácsa.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Életmű Díj
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa hagyományteremtő céllal megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Életmű Díjat. Az elismerést olyan természetes személy kaphatja, aki tevékenységével évek óta bizonyítottan elkötelezett a határon túli térségek és az anyaország gazdasági, kulturális, oktatási kapcsolatainak erősítésében, bővítésében, valamint a hagyományok tisztelete és a magyarság eszméje iránt. A különdíjat Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért felelős államtitkára adja át. Az Életű Díjat ajánlások alapján ítéli oda a Kiírók Tanácsa.


AZ ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ PÁLYÁZAT KIÍRÓINAK KÜLÖNDÍJAI

A Hajnal Húskombinát Kft. Különdíja
A sokszoros Magyar Termék Nagydíjas és Gazdaságért Nívódíjas Hajnal Húskombinát Kft. hagyományteremtő céllal különdíjat alapított a 2016-ban eltávozott vezetője, Hajnal László emlékére, akinek a kiemelkedő minőségű termékek elismerése a szívügye volt. Ez a különdíj a Hajnal László Emlékdíj, amelyet olyan élelmiszeriparhoz kötődő pályázónak ítéli oda a cég vezetősége, aki először vesz részt a pályázaton. Az elismerés a nagydíjas termékek forgalmazása a cég üzleteiben. A különdíjat hollóházi porcelán váza és a forgalmazás tényét rögzítő okirat jelképezi. Az elismerést idősebb Hajnal László nyugdíjas húsmester és felesége adja át.

A Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. Különdíja
A Legrand Zrt. az általa kiválasztott nagydíjas pályázónak különdíjként egy prémium kategóriás saját gyártású termékcsomagot ajánl fel. A különdíjat a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. vezérigazgatója, Károlyi László adja át.

A Poli-Farbe Vegyipari Kft. Különdíja
A Poli-Farbe Kft. az általa kiválasztott nagydíjat nyert pályázónak különdíjat adományoz az „Innovatív és élhetőbb lakótér kialakításáért”. Az elismerést Szabó Antal, a Poli-Farbe Vegyipari Kft. ügyvezető igazgatója, Szabó Antal adja át.

A ProfessionCert Kft. Különdíja
A ProfessionCert Kft. által kiválasztott díjnyertes pályázónak a díj elnyerését követő évben a cég díjmentesen biztosít egy folyamatoptimalizálási felmérést. A Különdíjat díszokirat tanúsítja. Az elismerést a ProfessionCert Kft. ügyvezető igazgatója, Bálint Ágnes adja át.

Az S.C. SSM & SIU S.R.L. Különdíja
A cég az általa kiválasztott díjnyertes pályázónak a díj elnyerését követő évben díjmentesen biztosít egy munka- és katasztrófavédelmi auditálást. A különdíjat díszokirat tanúsítja. Az elismerést a SSM & SIU S.R.L. ügyvezetője, Szabó Zoltán Győző adja át.KÜLÖNBÖZŐ SZERVEZETEK ÁLTAL FELAJÁNLOTT KÜLÖNDÍJAK

Communautrade – Europe kereskedelmi és Tanácsadó Kft. Különdíja
A Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. hosszú évek óta folytat sikeres és szerteágazó tevékenységet a Nyugat-Balkán országaiban gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi területeken egyaránt. Különdíjként felajánlja egy általa kiválasztott kitüntetett vállalkozásnak – 250.000 forint eszmei értékben – piacra jutását elősegítő információit a nyugat-balkáni régió, díjazott által kiválasztott célországába. A különdíjat Galambos Attila, a cég ügyvezető igazgatója adja át.

Az Élelmiszervállalkozók Versenyképességéért Egyesület Különdíja
Az egyesület az általa kiválasztott pályázónak, különdíjként felajánlja az egyesületi egy éves díjmentes tagságát, továbbá a cég egy évig részesedik az egyesület által a tagoknak adott szolgáltatásokból. A díjat díszokirat tanúsítja. A Díjat az egyesület elnöke, Kajdiné dr. Suhajda Zsuzsanna és főtitkára Schreiberné Molnár Erzsébet adja át.

A Health-ness Prevenció-promóciós, Rehabilitáció-segítő, Oktatási és Jótékonysági Alapítvány Különdíja
Az alapítvány kuratóriuma által kiválasztott díjazott egy éven keresztül használhatja weboldalán és kiadványain a Health-ness Alapítvány logóját, valamint az alapítvány is feltünteti egy éven át minden reklám- és marketing kiadványán, kommunikációjában és weboldalán a különdíjas pályázó nevét és logóját.
A különdíjat az alapítvány kuratóriumának elnöke, Gláser Katona Zsuzsa adja át.

A SÉRÜLTEK.hu MAGAZIN Különdíja: az ODAFIGYELÉS DÍJ
A SÉRÜLTEK.hu MAGAZIN különdíjának célja a segítséggel élő emberek számára kifejlesztett, a kereskedelemben már forgalomban lévő vagy már gyártás alatt álló eszközök, gépek, találmányok felkutatása és elismerése, melyek a segítséggel élők számára értéket jelentenek. Az elismerést oklevél és Deél Vilma alkotóművész, a Sérült Művészek és Alkotók, Kézművesek Körének alapítója által készített egyedi kézműipari dísztárgy tanúsít.
A különdíjat a Deél Vilma alkotóművész adja át.

A Transilvanum Alapítvány Különdíja
A Transilvanum Alapítvány közössége és rendezvényei öt éve kínálnak találkozási pontot a sikeres erdélyi származású üzletembereknek, művészeknek, szakembereknek. Az Alapítvány kuratóriuma a Transilvanum különdíját olyan erdélyi szervezetnek ítéli oda, mely kimagaslóan sokat tett az erdélyi termékek, szolgáltatások és kultúra népszerűsítéséért.
A különdíjat egy egyedi emlékplakett jelképezi. A díjazott szervezet kiemelt vendégként vehet részt és mutatkozhat be a 2019. év elején rendezendő - az alapítvány egyik legjelentősebb eseményén - a Transilvanum Gálán. Az elismerést Simó Klára, a Transilvanum Alapítvány elnöke adja át.

A Tudományos Újságírók Klubja Különdíja
A közel 30 esztendeje működő szervezet az Érték és Minőség Nagydíj Pályázathoz kapcsolódóan különdíjat alapított a Gazdaság és Tudomány Díját, melyet olyan, általa kiválasztott nagydíjas vállalkozásnak ajánl fel, amelyik tárgyévben kiemelkedő tevékenységet folytatott a gazdaság, a tudomány és ismeretterjesztés világában.  A díjat Tóth Péterné, a Tudományos Újságírók Klubja elnöke adja át.


AZ ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ PÁLYÁZAT KIÍRÓI

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának odaítélése a kiemelkedő minőségi színvonal elismerését jelzi.
Az Érték és Minőség Pályázat Kiírói saját tevékenységükkel is törekednek olyan koncepciók kidolgozására és megvalósítására, mellyel a kiváló termékeket előállító gazdálkodó szervezetek üzleti sikereit elősegíthetik.


A Diamond Szervezőiroda Bt.
A Diamond Szervezőiroda Bt. programjait elsősorban az innovatív ipari vállalkozások gazdasági pozíciójának javítása, segítése érdekében alakítja ki. Célja, hogy versenyképes termékeket kutasson fel, mutasson be Magyarországon és a Kárpát régióban egyaránt.  Olyan termékeket (árukat, szolgáltatásokat) és gazdasági szervezeteket ismer el és díjaz, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt.
Elhivatott közvetítője az energiatudatos környezetvédelmi elvárásoknak és a fogyasztói érdekeknek egyaránt. Segítséget nyújt a tudásvagyon minél tágabb körű, hatékonyabb védelme és felhasználása területén.

Hajnal Húskombinát Kft.
Magyar tulajdonú családi vállalkozás. Apáról-fiúra, fiúról-unokára száll a szakmai tudás, és a végeredmény nap mint nap kóstolható.  A Kisalföldön helyezkedik el, Győrtől 8 km-re egy ipari parkban. Hazai félsertést dolgoznak fel változatos formában, melyeket saját bolthálózatukon kívül a különböző áruházláncokban forgalmaznak. A Hajnal Húskombinát filozófiája minőségcentrikus, amit hagyományokra építve, korszerű körülmények között valósít meg. Fontos, hogy a termékek magyar alapanyagokból készülnek, ahogy ők mondják: „családunktól családod asztalára”.

Legrand Magyarország Zrt.
az Érték és Minőség Nagydíj Kiírók Tanácsának tagja
„100 éve itthon az otthonokban”
A Legrand Zrt. - a hagyományos kapcsolók gyártásától elindulva ma már komplett rendszerek, IoT eszközök és okos otthonok kivitelezésén keresztül - jó példája az érték és minőség háziasításának. Hagyomány és innováció, melyeket a magyar tudás és munkaerő egyesít a hosszútávon fenntartható fejlődéshez.

Poli-Farbe Vegyipari Kft.
A Poli-Farbe Vegyipari Kft. Magyarország egyik meghatározó festék- és vakolatgyára. A cég kezdeti méreteit és kapacitását jól szemlélteti, hogy működése első évében valamivel kevesebb mint 20 tonna festéket gyártott és adott el. Ez a szám azóta évről-évre folyamatosan növekszik. 2018-ban a festéktermelés meghaladta a 48 ezer tonnát, míg az árbevétel túllépte a 12 milliárd forintot.
A 2014-es év külföldön is növekedést hozott számára, összforgalma mintegy 6.5%-át, tette ki az export. Napjainkban a szomszédos országokba (Ausztriába, Romániába, Szerbiába, Szlovákiába és Szlovéniába) is szállít festékeket a Poli-Farbe.
A közel 280 embert foglalkoztató cég a 25 éves fennállása alatt több milliárd forintot fordított fejlesztésekre. Nemcsak Bócsán, hanem a környező településeken is sokaknak biztosít munkát, ezáltal pedig megélhetést. 2017-ben mérföldkő beruházást hajtott végre: a több mint egy milliárd forintból felépített, robottechnológiával és 21. századi gyártósorral felszerelt új üzemegységük révén várhatóan növekedni fog a magyar festékek versenyképessége világszerte. Az új kapacitásokra építve az exporttevékenységek növelése is megoldhatóvá válik.

ProfessionCert Kft.
A ProfessionCert Kft. egy magyar tulajdonban lévő szervezet, melynek fő tevékenységi területe a független műszaki és mérnöki ellenőrzés, vizsgálat, szakértői vélemények készítése, tanúsítás, projektmenedzsment szolgáltatások és folyamatfejlesztés Magyarországon és a határainkon túl.
A szervezet vezetőségének tagjai, valamint szakértő munkavállalói - a műszaki szakterületek széles területét felölelő - több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
A ProfessionCert számára kiemelt szempont a termékek biztonságának, minőségének hangsúlyozása, a termékek és szolgáltatások versenyképességének növelése. Ezért az „Érték és Minőség Nagydíj” Pályázati Rendszer támogatását, és az abban történő aktív részvételt kiemelt jelentőségű feladatuknak tekintik.

S.C. SSM & SIU S.R.L.  
Az erdélyi mezőcsávási székhelyű (két munkaponttal rendelkező) S.C. SSM&SIU S.R.L. munkavédelmi cég 2008 óta tevékenykedik. Azzal a célkitűzéssel alapították, hogy teljes körű szolgáltatást nyújtsanak e szerteágazó szakterületen. A dinamikus, szociálisan érzékeny, magas szakmai tudással rendelkező munkatársak külső akkreditált szolgáltatást nyújtanak. Segítségükkel a legváltozatosabb partnerkör tud harmonikus, biztonságos, az emberi életet nem veszélyeztető produktív munkát végezni. Mezőgazdasági águkban dió ültetvénnyel és bogyós gyümölcstermesztéssel foglalkoznak, melyet a közeljövőben az Európai Unió területén is forgalmazni fognak.


A GYŐZTESEK BEMUTATÁSA

Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntetést szerzett termékek és gyártóik, a nagydíjas szolgáltatások és szolgáltatóik bemutatására kerülnek az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer hivatalos magyar és angol nyelvű elektronikus katalógusába, mely külföldi kiállításokon, üzleti fórumokon jelenik meg, eljut a gazdaságdiplomácia képviselőihez.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat információi, a pályázati felhívás, a letölthető jelentkezési lap illetve a díjazottak bemutatása a www.emin.hu internetes oldalon található.

Hisszük és valljuk, hogy az Érték és Minőség Nagydíj védjegy hathatós segítséget jelent a minőségi magyar és Kárpát-régióban gyártott termékek exportja során, azért is, mert nálunk fejlettebb gazdaságú országokban egyre meghatározóbbá válik, hogy a vállalkozások valamilyen tanúsító védjeggyel kívánják igazolni termékeik kiválóságát.

Kiss Károlyné Ildikó
Mobil: +36 20 934-4909
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

További információ: www.emin.hu 

SAJTÓKAPCSOLAT:
Herczeg Dóra
Mobil: +36-30-603-38-51
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.