Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. célja, hogy a térség gaz­daságfejlesztési és innovációs folyamatainak összehangolásával, koordinálásával, valamint innovációs és forrás­bevonási szolgáltatások nyújtásával hozzájáruljon a térség gazdasági fejlődéséhez, innovációs potenciáljának hasznosulásához, hazai és nemzetközi jelenlétének növeléséhez. Ügynökségünk elsődleges hídképző szervezet­ként összekapcsolja tulajdonosai és tágabb értelemben vett környezete, valamint partnerei innovációval és be­ruházásokkal kapcsolatos igényeit és szolgáltatásait, az elérhető forrásokat, s ezáltal segíti a vállalkozásfejlesztési kezdeményezések megvalósulását.

Mivel a társaság többségi tulajdonosa a Debreceni Egyetem, ezt a tudásbázist kihasználva a gazdaság összes terü­letén (energetika, biotechnológia, közgazdaságtan, humán tudományok, turizmus, szak-, és felnőttképzések stb.) képesek vagyunk gyorsan és hatékonyan reagálni a megkeresésekre.

Elsődleges célunk a hazai gazdasági és nonprofit szervezetek hazai és közvetlen brüsszeli forrásokhoz juttatása az alábbi tevékenységeken keresztül:

  • Pályázatírás, projektmenedzsment feladatok ellátása. Az elmúlt években számos hazai és nemzetközi projekt megírásában vettünk részt, mind a magunk, mind partnereink részére, melyek közül több már a megvalósítás szakaszába lépett. Több éves projekttapasztalattal rendelkező munkatársaink a pályázatok teljes körű lebonyo­lításában állnak ügyfeleink rendelkezésre.
  • Partnerkeresésben való közreműködés. Kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően segíteni tudunk konzorciumi partnerségek kialakításában.

INNOGOV Önkormányzati vagyonhasznosítási rendszerünknek köszönhetően aktívan részt veszünk az önkor­mányzatok gazdaságélénkítő életében, egy olyan innovatív, egyedi platform működtetésével, amely hidat képez az önkormányzati helyi termékek és szolgáltatások, illetve a kereskedelmi, befektetési, ipari vállalkozások között.

Büszkék vagyunk arra, hogy 2023. évben megnyitottuk Kelet-Magyarország legnagyobb és legkorszerűbb eszkö­zökkel felszerelt Kreatív Műhelyét, mellyel segítjük a kreatívipari vállalkozások elindítását és fejlesztését. A FixDebre­cen Kreatív Műhelyben Debrecen Megyei Jogú városával karöltve célunk, hogy kreatívipari fejlesztések központja is a város lehessen a jövőben.

Az Innovációs Ügynökség a vezetője a Turisztikai Klaszter szervezetnek, amely klaszter célja a régió turisztikai kí­nálatának bővítése, népszerűsítése, amely rendszerben kiemelt szerepet kaphatnak az egyedi, élményturisztikai szolgáltatók által megvalósított turisztikai lehetőségek is.

Az eddig megvalósított egyedi és fenntartható projektjeink arra predesztinálják az ügynökséget, hogy még aktí­vabban, még jobban építve a Debreceni Egyetem tudásbázisára, növelje az együttműködő partnereinek a számát, a megvalósítandó projektjei mennyiségét.

Vámosi Gábor ügyvezető igazgató
www.innoregio.eu