A benyújtandó pályázati dokumentáció az alábbi séma alapján osztható föl:


I.    Nyomtatott pályázat

a.    Kísérő levél

i.    jelentkezési lap (1 eredeti aláírt és 3 másolati példány a kísérő levélhez csatolva)
ii.    pályázati díj befizetését igazoló értesítés (1 példány a kísérő levélhez csatolva)

b.    pályázati dokumentáció

i.    tartalomjegyzék - 4.2.1 pont
ii.    jelentkezési lap (1 másolati példány a pályázati dokumentációhoz) - 4.2.2 pont
iii.    nyilatkozatok - 4.2.3 pont és alpontjai
iv.    pályázati díj befizetését igazoló értesítés (1 példány a pályázati dokumentációhoz csatolva) - 4.2.5 pont és alpontjai
v.    pályázat szöveges része a 4.2.6 és 4.2.14 pont között leírt tartalommal és sorrenddel


II.    Elektronikus pályázat

a.    a teljes pályázati dokumentáció (lásd fent az I./b. pontban) szkennelt, vagy az azzal tartalmilag teljesen megegyező elektronikus másolata (pl.: word dokumentum pdf-be exportálása, vagy nyomtatása)

b.    A Pályázati felhívás és eljárásrend c. dokumentum 4.2.13.pontja szerinti, a termék/termékcsalád, szoftver, szolgáltatás egészét (alkalmazási környezetében is) és jellemző részleteit bemutató fotók

Kérjük, hogy az elektronikus pályázatban kerüljék az alábbiakat:

 • szkennelt képek, szkennelt prospektusok – mindig eredeti képet csatoljon, valamint kiegészítésképpen csatolhatja a kinyomtatott prospektus nem szkennelt elektronikus változatát (pl.: a nyomdának leadott kreatív fájlt)
 • WORD-dokumentumba, vagy PDF-be ágyazott képek – ezeket a képeket mindig külön képfájlban kérjük! Ezzel kapcsolatban , mindenképpen olvassa el a KÉPEK, MULTIMÉDIA, VIDEÓK cikkünket is!

Az elektronikus pályázatokat valamilyen elektronikus adathordozón (CD, DVD, pendrive) kérjük a nyomtatott pályázati dokumentációval együtt benyújtani!
Ügyeljen arra, hogy a 7.3.2. pontban megfogalmazott főbb értékelési szempontok mindenképpen kitűnjenek a pályázati dokumentációból. A zsűri az értékelések eredményét a szakértői jelentések figyelembevételével készített díjazási ajánlással együtt terjeszti a Kiírók Tanácsa elé.

 

A pályázatok elbírálásának főbb értékelési szempontjai:

 • a pályázati dokumentáció tartalmi és esztétikai teljességét;
 • a pályázatra benyújtott áru/árucsalád, szolgáltatás biztonságosságát, megfelelőségét, minőségét, újszerűségét, piacképességét, gazdasági hasznosságát, exporterejét;
 • az energiatakarékos, környezetbarát megoldások alkalmazását, a fogyasztónak kínált előnyöket;
 • a megfelelőséget igazoló, harmadik fél – tanúsító szervezet – által kiállított tanúsítványt vagy szakvéleményt;
 • a szakértők állásfoglalását;
 • a minősített, akkreditált laboratóriumok vizsgálatainak eredményeit;
 • minőségirányítási rendszer alkalmazását (például: ISO, vagy élelmiszerek esetében HACCP);
 • a szellemitulajdon-védelmi tudatosságot;
 • a forgalomba hozatal jogszabályi feltételeit;
 • korábban elnyert díjak, tanúsító védjegyek meglétét;
 • a fogyasztónak kínált önként vállalt plusz előnyöket;
 • a pályázati anyagokban szereplő pénzügyi adatok hihetőségét és hitelességét;
 • lényeges hatósági kifogásokat, intézkedéseket, elmarasztalásokat, folyamatban levő vitás ügyeket;
 • kreatív ötleteket, szokatlan és újító, jövőbe mutató megoldásokat;
 • Munka- és tűzvédelmi előírások meglétét, betartását.