A Pályázati Felhívás és Eljárásrend elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. sz. Melléklet: Jelentkezési Lap az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy elnyerésére kiírt pályázatra
2. sz. Melléklet: a pályázat benyújtásához szükséges megfelelőségi dokumentumokra vonatkozó iránymutatás

 

1. sz. Melléklet: Jelentkezési Lap az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy elnyerésére kiírt pályázatra

  1. Töltse le a Jelentkezési lapot! KITÖLTHETŐ FORMÁBAN (DOCX) vagy KINYOMTATHATÓ FORMÁBAN (PDF)
  2. Minden pontot töltsön ki, ügyeljen arra, hogy az adatok pontosak és főleg olvashatóak legyenek!

Termékcsalád esetén a termékcsalád tagjainak felsorolása és pontos megnevezése a hiánytalan pályázati dokumentáció feltétele. (A jelentkezési lap megfelelő pontjában úgy kell feltüntetni, hogy a termékcsalád összefoglaló nevének megnevezése után kell a termékcsalád tagjainak pontos felsorolása.)

Nem képezheti pályázat tárgyát olyan technológiai eljárás, amely nem testesült meg áruban, szoftverben, illetve olyan szolgáltatás, amely a pályázat benyújtásakor még nem került bevezetésre.

Ki kell tölteni a „Jelentkezési Lap az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának elnyerésére kiírt pályázathoz” című adatlapot, melyet eredeti, cégszerű aláírással kell ellátni. A jelentkezési lapot aláíró nevét, beosztását olvashatóan is fel kell tüntetni!

Az adatlap csak a pályázati dokumentációval együtt érvényes!

 

2. sz. Melléklet: a pályázat benyújtásához szükséges megfelelőségi dokumentumokra vonatkozó iránymutatás

(A pályázat tárgyának minősülő áruhoz/árucsaládhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó minden olyan dokumentum, amelyeket a fogyasztóvédelmi és egyéb jogszabályok megkövetelnek. Az előírásokon felül a fogyasztók érdekében önként vállalt kötelezettségek bemutatása, dokumentálása.)

A listában azon megfelelőségi dokumentum fajtákra vonatkozó iránymutatás található, amely adott kategórián belül a leggyakoribb jogszabályi elvárás. Ezen túlmenően a pályázati termékre/termékcsaládra, illetve szolgáltatásra egyéb jogszabályi követelmény is vonatkozhat a pályázat egyediségének megfelelően.

Amennyiben ezen dokumentumok teljességével kapcsolatban kérdés merül fel, úgy az Pályázati Felhívás 5. pontjában megfogalmazottak szerinti konzultációra van lehetőség: A pályázatokkal kapcsolatban a Pályázati Titkárság tagjai és a kiírók Pályázati Felhívásban nevesített képviselői díjmentes konzultációs lehetőséget biztosítanak a pályázatok benyújtását megelőzően, szükség szerint a pályázó telephelyén is. A benyújtott és érkeztetett pályázatokkal kapcsolatban további konzultációra nincs lehetőség!

A pályázati témakörök szerinti iránymutatás IDE KATTINTVA letölthető, ill. olvasható!

FIGYELEM! Fenti dokumentumokat az elektronikus pályázatba is csatolni kell szkennelt, vagy a nyomtatottal tartalmilag teljesen megegyező elektronikus másolatként (pl.: word dokumentum pdf-be exportálása vagy nyomtatása)!