"...segíti a vállalkozásfejlesztési kezdeményezések megvalósulását..."

1./ Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. vezetőjeként hogyan értékeli az elmúlt években a világban zajló változásokat? Milyen következtetéseket vontak le, hogyan, miben látja a fejlődési lehetőségeket?

„Az egyetlen állandó a változás maga” – mondta Herakleitosz. Ezt az alaptézist azóta sokan sokféle helyzetben megtapasztalták és ha elég rugalmasak, figyelmesek és intelligensek voltak, akkor javukra fordították. Ez az, ami a komfortzónán kívülre helyez egy embert, egy szervezetet, de ebben van a fejlődés lehetősége is. Az ún VUCA világtól (az angol Volatility, Uncertainity, Complexity, Ambiguity szavakból ered, amely volatilitást, bizonytalanságot, komplexitást, többértelműséget jelent) elmozdulta világ és benne az üzleti szféra a BANI (Brittle, Anxious, Non-Linear, Incomprehensible) világ felé, amelyet a törékenység, a szorongás, a nem lineáris utak és az érthetetlenség jellemez. Ez nem is csoda, annyira felgyorsult körülöttünk minden: a népesség, a gazdaság és a termelés növekedése, az információk mennyisége és azok elérésének lehetőségei, a technológia fejlődése – hogy csak a legkézenfekvőbbeket említsem. Azt is érzékeljük, hogy mindezek a környezetben és a társadalomban érzékelhető nyomokat hagytak. Ezekre a hatásokra a leghatékonyabban akkor lehet jól válaszolni, ha egyrészt tudatosak vagyunk rájuk, másrészt kialakítjuk azokat a módszereinket, amelyekkel ellenállóak, reziliensek leszünk, ezzel könnyebben, hatékonyabban tudunk a minket ért hatásokra reagálni és azokat kezelni.

 

2./ Az Önök szervezeténél melyek ezek a fejlődési, fejlesztési irányok?

Az INNOVA mint fejlesztési és innovációs ügynökség – ahogyan ez a nevünkben is benne van – az új módszerek, eljárások, ötletek kifejlesztését, a tudás hasznosítását kiemelt feladatának tekinti. A fentiekben elmondott problémák egy részének megoldására az üzleti folyamatokban a gazdasági szemléleten kívül a környezeti és társadalmi, irányítási szempontok érvényesítését látjuk. Az ESG szempontok egyre nagyobb figyelmet kapnak a vállalatok teljesítményének értékelése során, egyre nagyobb elvárás, hogy átlátható legyen, hogy mindennapi tevékenységük során a pénzügyi eredményeiken túl hogyan járulnak hozzá a természeti és társadalmi tőkének a megőrzéséhez, teremtéséhez. Tapasztaljuk továbbá azt is, hogy a fejlesztési források megszerzése, az együttműködési készség és képesség, valamint az újabb technológiák használata terén a régióban vannak nehézségek.

 

3./ Ezekre a nehézségekre vannak javaslataik, megoldásaik?

Igen, tevékenységünk egy része is erre irányul, illetve vannak módszereink és eszközeink is arra, hogy ezeket a nehézségeket kezelni lehessen. Egyik fő tevékenységünk a pályázatírás, projektfejlesztés és projektmenedzsment, amely által széles körű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerre tettünk szert. Ez nagyon fontos érték, amelyre a továbbiakban is szeretnénk alapozni, hiszen a forrásszerzésben az egyik kiváló lehetőség a közvetlen nemzetközi pályázatokon történő részvétel, a nemzetközi konzorciumokban rejlő tapasztalatcseréből pedig a felek kölcsönösen tanulni tudnak. Azt is tapasztaljuk, hogy Magyarországon, illetve régiónkban a szervezetek közötti együttműködés korlátozott, pedig ez fontos lenne az ötletek generálásához és azok gyorsabb terjedéséhez, a gazdasági szereplők, az akadémiai szféra, kutatás-fejlesztésben résztvevők, a kormányzati intézményrendszer és a társadalom közötti párbeszédhez, amely tudásalapú gazdaság kialakítását szolgálná. Fontos látni azt, hogy az együttműködésekben, így a klaszterekben is óriási lehetőségek vannak, a szinergiák révén sokkal nagyobb az értékteremtő képesség és az eredményesség. Ezért a klaszterek fejlesztését, továbbfejlesztését prioritásként kezeljük.

 

4./ A digitalizáció, a technológia terjedése terén milyen tapasztalatai vannak?

A technológia, a digitális alkalmazások és eszközök használata terén felemás képet mutat a régió. Okostelefonja már szinte mindenkinek van, kicsit kevesebbeknek egyéb számítástechnikai eszközei, azonban a tudás generálása, megosztása már jóval korlátozottabb. Fontosnak tartjuk, hogy a társadalom különböző csoportjai számára elérhetővé tegyük a technológiai fejlesztéseket, a célcsoporttól függően például az interaktív oktatási eszközöket, az okos utcai bútorokat, számítógép vezérelt munkaeszközöket, valamint megismertessük az embereket a digitális világban rejlő lehetőségekkel, amelyek – reményeink szerint – kreativitásra és értékteremtésre ösztönzik őket.